Grand Travel Award

Ticket tappar

Tickets resultat har påverkats negativt av bland annat Swe Flys inställda betalningar och åtgärdsprogrammet i Norge. Resultatet för årets första nio månader sjönk till 11,2 miljoner kronor.

Publicerad 2005-10-21 08:50

Tickets resultat efter skatt för årets första nio månader uppgick till 11,2 miljoner kronor. Samma siffra för förra året var 25,7 miljoner kronor. Swe Flys inställda betalningar och åtgärdsprogrammet i Norge påverkade Tickets resultat negativt med 2,6 respektive 1,9 miljoner kronor. Resultat per aktie blev 0,64 kronor jämfört med 1,46 i fjol.
Under det tredje kvartalet minskade försäljningen med sex procent jämfört med år 2004. Detta uppges dock främst bero på att många av sommarsäsongens charterresor såldes under andra kvartalet. Den sammanlagda försäljningen ökade med tre procent.
Rörelseresultatet i Sverige var 21 miljoner kronor, en minskning från förra årets 22,6 miljoner kronor. I den norska verksamheten var rörelseresultatet -4,7 miljoner kronor, enligt DI. Det innebär en ökad förlust då samma siffra för år 2004 var -0,5 miljoner kronor. Ett "kraftfullt åtgärdsprogram" vidtas nu för att nå lönsamhet i Norge under nästa år.
On
Off

0 kommentarer

REPORTAGE

SENASTE


  • Travel News nr 02 2015

  • Travel News nr 10 2014

  • Travel News nr 9 2014

  • Travel News nr 8 2014

  • Travel News nr 7 2014

  • Travel News nr 06

  • Travel News nr 05