Grand Travel Award
 • Hem
 • >
 • Nyheter
 • >
 • Nästan fördubblad förlust för SAS

Nästan fördubblad förlust för SAS

SAS redovisar en nästintill fördubblad förlust för perioden januari till mars. Flygbolaget gick back 729 miljoner kronor.

Publicerad 2012-05-03 09:13

Kvartalet januari till mars innebar ett resultat om -729 miljoner kronor för SAS. Det ska jämföras med fjolårets -373 miljoner kronor.
- För det säsongsmässigt svaga första kvartalet 2012 levererar SAS, som redan tidigare aviserats, ett otillfredsställande negativt resultat. EBT uppgick till -1 132 miljoner kronor, en försämring med 574 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år. Den negativa utvecklingen beror på kraftigt ökade bränslepriser, det osäkra ekonomiska klimatet samt att resultateffekterna från 4Excellence slår igenom först i den senare delen av 2012. Föregående år var även påverkat av en positiv valutaeffekt om 241 miljoner kronor. Det är därför värt att notera att det underliggande resultatet på flera viktiga destinationer uppvisar en positiv trend jämfört med motsvarande period föregående år, säger koncernchef Rickard Gustafson.
Antalet passagerare ökade 5,3 procent och intäkterna ökade från drygt 9,3 till knappt 9,6 miljarder kronor.
SAS väljer att inte lämna någon prognos för helåret 2012 på grund av osäkerheten i den ekonomiska utvecklingen, de höga bränslepriserna och ett starkt konkurrenstryck.

On
Off

0 kommentarer

SENASTE


 • Travel News nr 03 2015

 • Travel News nr 02 2015

 • Travel News nr 10 2014

 • Travel News nr 9 2014

 • Travel News nr 8 2014

 • Travel News nr 7 2014

 • Travel News nr 06