Annons:

Annons:

tn-logo2x

VD & ansvarig utgivare
Nils Norberg

Chefredaktör
Per Johnsson, 08-545 064 01, 0709-221 226, per.johnsson@travelnews.se

Webbredaktör
Linda Larsson, linda.larsson@res.se

Annonsbokning
Nils Norberg, 070-715 60 84, nils@res.se
Patrik Jerrestam, 070-836 33 40, patrik.jerrestam@travelnews.se
Gerd Jensen, 0733-55 60 55 gerd.jensen@res.se

Marknadschef
Ellen Jurell, 070 555 31 36, ellen.jurell@res.se

Prenumeration
Har du frågor angående din prenumeration, vill göra en nybeställning, adressändring eller uppsägning? Vänligen kontakta Travel News på:
Tel: 0770-457180
prenservice.se

Pris: 8 nr, 1 år 599 kr exkl moms
Beställ prenumeration på Travel News här

Följ nyheter och läs allt inlåst material i Travel News egen app. För Android och IOS.

Travel News
Sankt Paulsgatan 29a
118 48 Stockholm
Tel: 08-545 06 400
Utges av RES Travel Magazine