Grand Travel Award

Annonsera

Travel News är Skandinaviens ledande oberoende facktidning om rese- och turistnäringen. Den är prenumererad och utkommer med 10 nummer per år. Allt sedan starten 1985 har tidningen bevakat denna växande marknad som är en av världens största näringar, och förväntas fortsatt expansion och utveckling. Travel News tar fasta på detta och bedriver en seriös, initierad och kritiskt granskande journalistik.

För information om priser och annonsbokning kontakta:

Försäljningsansvarig
Patrik Jerrestam
patrik@travelnews.se
Mobil: 0708-36 33 40 

Säljare
Fredrik Johansson
f.johansson@egmont.se
Mobil: 076-537 76 77


  • Travel News nr 04

  • Travel News nr 03

  • Travel News nr 02

  • Travel News nr 12

  • Travel News nr 11

  • Travel News nr 10

  • Travel News nr 09