Annons:

Annons:

Annonsera

Travel News är Skandinaviens ledande oberoende facktidning om rese- och turistnäringen. Den är prenumererad och utkommer med 9 nummer per år. Allt sedan starten 1985 har tidningen bevakat denna växande marknad som är en av världens största näringar, och förväntas fortsatt expansion och utveckling. Travel News tar fasta på detta och bedriver en seriös, initierad och kritiskt granskande journalistik.

Prislista 2016

Rate card in English

För information om priser och annonsbokning kontakta:

Försäljningsansvarig
Nils Norberg
nils@res.se
Mobil: 070-7156084

Säljare

Patrik Jerrestam
patrik.jerrestam@travelnews.se
Mobil: 070-836 33 40

Gerd Jensen
gerd.jensen@res.se
Mobil: 0733-55 60 55

 

Travel News är sedan den 1 november 2015 återigen en del av Res. Res grundades 1981 av det gifta paret Eva och Magnus Rosenqvist. Än idag drivs Res av samma familj och är ett fristående förlag.

Organisationsnummer: 556813-5288.