Annons:

Annons:

Arlandas utbyggnadsplaner skapar regeringskris

Frågan om Arlandas framtid fortsätter att skapa stora sprickor i regeringen. I ett dokument som Aftonbladet tagit del av planeras nu för totalt fem landningsbanor – fler än vad Europas största flygplats Heathrow har. – Det är en klimatkatastrofplan enligt Miljöpartiet. De kommer aldrig acceptera detta, säger en källa med insyn.

Aftonbladet har tagit del av ett dokument ur färdplanen. Där framgår att Arlanda väntas fördubbla antalet resenärer till 46,6 miljoner år 2040, något som tidigare har varit känt.

För att klara ökningen har det tidigare varit tal om att bygga ytterligare en parallell landningsbana. Arlanda har i dag tre landningsbanor varav två löper parallellt. Att bygga till en tredje parallell skulle kunna vara klart redan 2035, enligt regeringens bedömning.

Men enligt dokumentet öppnas nu även för ytterligare en parallell landningsbana. Arlanda skulle då ha totalt fem landningsbanor, vilket är fler än Europas största flygplats Heathrow utanför London har.

”Det kan inte uteslutas att efterfrågan på tillgänglighet och flygresor på lång sikt leder till behov av fyra parallella rullbanor på Arlanda flygplats. För att inte omöjliggöra en sådan utveckling behöver mark reserveras och riksintresset för Arlanda ta höjd för och omfatta fyra parallella rullbanor” står det i dokumentet.

Enligt Aftonbladets uppgiftslämnare motsätter sig Miljöpartiet helt en sådan utbyggnad av Arlanda. Det går helt emot partiets mål att minska flygandet för att minska den globala uppvärmningen.

Färdplanen om Arlanda tas fram av Arlandarådet, som leds av infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). I rådet sitter även representanter från bland annat Swedavia, Trafikverket och Jacob Wallenberg som är ordförande för Investor. Före detta Miljöminister Karolina Skog (MP) har tidigare suttit i rådet, men MP har inte längre någon representant.

Enligt Aftonbladets källa har bland andra Jacob Wallenberg krävt att flygplatsen ska byggas ut med fler landningsbanor. Wallenberg är ordförande i Connect Sweden, som arbetar för att stärka Sveriges internationella flygförbindelser. Han har tidigare uttryckt att han vill se ”stora investeringar på Arlanda flygplats”.

– Rådet har indirekt lovat Wallenberg fler landningsbanor. Socialdemokraterna känner sig stressade att tillmötesgå det, säger källan.

Ministrarna oense

När Aftonbladet rapporterade om konflikten om Arlandas framtid i mars förnekade Enerothatt det överhuvudtaget rådde en splittring. Enligt honom har regeringen en gemensam uppfattning i frågan.

Men bara dagen därpå gick Isabella Lövin (MP) ut och sa att man inte är överens inom regeringen.

– För Miljöpartiets del är det helt orealistiskt att vi ska bygga ut flygkapaciteten samtidigt som flyget ska minska sina utsläpp radikalt och vi ska vara nere på noll 2045. Det är ju vad Parisavtalet säger, sa hon till TT.

Arlandarådet är avvecklat och rapporten från rådet har ännu inte publicerats. Inte heller flyplatsöversynen om de mindre regionala flygplatsernas framtid har presenterats. Det har Flygtorget rapporterat om tidigare.
Var de har tagit vägen och regeringens utspel om att göra Arlanda till Nordens ledande flygplats, diskuterades nyligen i riksdagen. Det var Helena Lindahl, riksdagsledamot (C) som ställt fem tydliga frågor till infrastrukturminister Tomas Eneroth:
1.
Varför är Arlandarådets slutrapport ännu inte redovisad som utlovat?
2.
Kan ministern lova att rapporten presenteras under innevarande kalenderår?
3.
Tycker ministern, liksom sin företrädare, att det är viktigt att uppfylla flygstrategins mål och att Arlanda ska bli Nordens ledande flygplats?
4.
Kan ministern garantera att det även finns tillräcklig kapacitet på Arlanda för inrikesflygen från de regionala flygplatserna i framtiden?
5.
Tänker ministern verka för att de regionala flygplatserna får ta del av Swedavias vinster?
Men det var en serie frågor som Thomas Eneroth i det längsta försökte undvika att svara på, trots att Helena Lindahl påpekade det ett flertal gånger:
– Jag kan konstatera att statsrådet undviker att svara på mina frågor om Arlandas framtid och jag förstår att det har att göra med att regeringspartierna är oense. Frågan är nu så känslig att Arlandarådets rapport inte kan läggas fram.
Av den anledningen försöker man nu gömma undan den rapport som Arlandarådet arbetat med i nästan två år.

KOMMENTARER

E-postadressen publiceras inte.

Våra regler är enkla: Håll en god ton. Visa respekt för dem vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras av redaktionen.

0 KOMMENTARER ÖPPNA