Annons:

Flygplatser får fortsatt bidrag

Sundsvall-Timrå Airport och Skellefteå Airport kan få fortsatt offentlig finansiering. EU-kommissionen anser att läget i glesbygden motiverar undantag från EU:s statsstödsregler som förbjuder offentligt stöd.

De bägge flygplatserna har begärt undantag från EU:s statsstödsregler som förbjuder offentligt stöd. Flygplatser som åberopar undantag och har fler än 200 000 passagerare per år måste notifiera det hos kommissionen.

EU-kommissionären Margrethe Vestager motiverar kommissionens ja till undantag:

”Flygplatserna Sundsvall-Timrå och Skellefteå bedriver verksamhet i glesbygdsområdena Västernorrland respektive Västerbotten. Kommissionen har konstaterat att den ersättning som de erhåller är nödvändig för att binda samman medborgarna och företagen i dessa två områden med resten av Sverige och EU.”

Beslutet berör flygplatserna till och med 2023, skriver Svenska regionala flygplatser AB.

Kommentarer är stängda.