Annons:

Annons:

Flygskatten är här, så drabbar den branschen

Den nya skatten kommer att drabba flygbranschen hårt. Men bland vanligt folk tycks skatten populär.

Skatten innebär en extra kostnad om 60 kronor per resa inom Sverige och EU och upp till 400 kronor för längre utrikesresor. Enligt en utredning på uppdrag av regeringen ska skatten leda till färre flygresor och därmed minskade utsläpp av växthusgaser på upp till 2 procent. Experter tvivlar på om detta verkligen kommer att ske.

Flera bolag som Travel News pratat med tror att kostnaden kommer att tas av flygbolagen som får ännu mer pressade marginaler. En annan lösning är att flygbolag flyttar internationell trafik från Arlanda till Kastrup och Helsingfors.

SAS har lagt kostnaden på biljetten.

”Det är en starkt konkurrensutsatt marknad, så hur biljettpriserna förändras framöver återstår att se”, säger Karin Nyman, kommunikationsdirektör på SAS till Expressen.

Om skatten får vara kvar eller slopas efter valet i höst återstår att se, dock visar en mätning från DN/Ipsos att stödet för flygskatten ökar. 53 procent av tillfrågade svarar i dag att de är för skatten, vilket kan jämföras med 44 procent i fjol.

Det är i första hand miljöpartiet som varit drivande bakom skatten. De vill även att Swedavia ska verka för att flygresandet minskar på samma sätt som Systembolaget ska se till att drickandet i Sverige inte ökar. Swedavia har idag motsatt planer och vill flygandet ska öka. Regeringen vill nämligen att Arlanda blir Nordens ledande flygplats. Swedavia kommer de närmaste åren att investera 13 miljarder på Arlanda.

En kommentar

  1. Peter Hellman: Flyget knyter ihop Sverige och Världen! Flyget spelar en avgörande roll för att knyta ihop vårt avlånga land och öppnar för att hela Sverige kan leva, Flygskatten drabbar hela landet. Det svenska flyget behövs för jobben, för tillväxten och för att hålla ihop hela Sverige. Flyget arbetar redan i dag för hållbara lösningar men som flygskatten nu kommer att motarbeta. Flygskatten kommer inte att öka tillgången på konkurrenskraftigt biobränsle, flygskatten innehåller inte heller något som underlättar för flyget att investera i de senaste bränsleeffektiva flygplanen utan flygskatten är ett trubbigt och dåligt förslag som inte kommer att få någon klimatpositiv inverkan. Klimatutmaningen är global. I stället för nationella särlösningar krävs internationella lösningar. Inom EU och FN pågår arbete med att minska flygets klimatpåverkan, bland annat genom att skapa rakare flygvägar och genom att ta fram gemensamma ramverk för ett hållbart flyg. Flyget spelar en avgörande roll för att knyta ihop vårt avlånga land och öppnar för att hela Sverige kan leva. Vi behöver inte tillväxthämmande skatter och pålagor, vi behöver klokt utformade styrmedel som hjälper flyget att snabbt minska utsläppen. Flyget behöver mer morot och mindre piska. Flyget vill inget hellre än att ställa om till klimatvänligt biobränsle. Många vet till exempel inte att utsläppen från flyg inom Sverige/EU ingår i handelssystemet för utsläppsrätter, vilket betyder att de är omhändertagna på ett klimatpolitiskt korrekt sätt. Det betyder också att ensidiga svenska begränsningar av flyg inom och ifrån Sverige inte får någon som helst positiv klimatpåverkan eftersom det endast frigör utsläppsrätter som används någon annanstans. Målet med att minska de klimatpåverkande utsläppen från transporterna är helt centralt, men det får inte ske genom att minska den rörlighet i samhället som transporterna bidrar med. Transporternas betydelse är grundläggande för vår ekonomi och för vårt samhälle. Transporterna bidrar till ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Minskad rörlighet är inget alternativ. Sverige är ett land med stora geografiska avstånd. Vi har längst avstånd mellan landsändarna i Europa. Därför är en fungerande flygnäring avgörande för företag och människor att bo och verka runt om i hela landet. Utan flyget skulle jobb gå förlorade och vår levnadsstandard att sjunka. Utan flyget kommer besöksnäringen drabbas hårt. Besöksnäringen är en framtidsnäring. Intresset för Sverige är stort och den utländska turismen bidrar till flera tusen svenska jobb som direkt skulle gå förlorade om flygets villkor försämrades. För att uppnå det transportsmarta samhället måste transportnäringen ges goda villkor för att kunna utvecklas och för att ge utrymme för forskning och innovation för ny utsläppssnål teknik. Trots att flygbranschen är hårt pressad av internationell konkurrens har flera åtgärder för ett hållbart flyg gjorts under senare år. Vår svenska flygbransch tar ett stort ansvar för framtiden. Trots ett mycket ansträngt ekonomiskt läge i en hård internationell konkurrens investerar flygbolagen årligen miljardbelopp i nya flygplan som kraftigt minskar utsläppen. På 40 år har utsläppen av koldioxid minskat med 70 procent per flygstol. Till år 2050 ska flyget ha halverat utsläppen jämfört med år 2005 enligt ett globalt utsläppsmål. Flygskatten bidrar inte till en hållbar framtid utan hämmar snarare företagen att satsa klimatsmart, den begränsar vår rörlighet och den försämrar villkoren för Sverige. Tre fokusområden framför oss: Sverige måste gå i bräschen för att få till stånd nödvändiga internationella överenskommelser som ökar möjligheterna att nå våra hållbarhetsmål. Den svenska flygbranschen måste fortsätta och öka sitt hållbarhetsarbete. Alla stenar ska vändas på. Den svenska flygbranschen måste få tillgång till konkurrenskraftigt biodrivmedel. Här behöver stora investeringar göras. Varför ska inte Sverige kunna bli världsledande på att producera biodrivmedel för flyget? Källa Dahl och Nordström Svara

KOMMENTARER

E-postadressen publiceras inte.

Våra regler är enkla: Håll en god ton. Visa respekt för dem vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras av redaktionen.

1 KOMMENTARER ÖPPNA
Är du vår nya kollega?
Sista ansökningsdag:
10 mars 2019
Project Manager, CWT Meeting & Events
Sista ansökningsdag:
24 februari 2019
Secret Escapes söker Team Lead Paketresor Skandinavien
Sista ansökningsdag:
12 mars 2019
Affärsresesäljare till Trollhättan
Sista ansökningsdag:
19 mars 2019