Inrikesflyget ska vara fossilfritt till 2030, utrikesflyget till 2045. Det är den svenska målbilden. Forskningsinstitutet Rise beviljas nu drygt 8,8 miljoner kronor i stöd från Energimyndigheten för att snabba på utvecklingen, med hjälp av svenskt biobränsle.

Rise vill tillsammans med Sas och Swedavia bygga upp ett innovationskluster där representanter från ”hela ekosystemet” ska analysera hur detta ska gå till, från skogsägare och potentiella biobränsleproducenter till flygbolag, resenärer och miljöorganisationer.