Annons:

Annons:

Pandox redovisar kraftig tillväxt

Hotellfastighetsbolaget Pandox ökade omsättningen med 17 procent 2015.

Nettoomsättningen för Pandox landade på 3,6 miljarder kronor, upp 17 procent från 2014 då den var 3,1 miljarder. Justerat för engångsintäkt, valutaeffekter och jämförbara enheter steg omsättningen med 6 procent.

Av intäkterna kom den största delen från den egna operatörsverksamheten, som stod för 2,0 miljarder kronor. Det var en ökning med 28 procent. Justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter ökade intäkterna med 5 procent och Revpar med 7 procent.

Intäkterna från fastighetsförvaltning var 1,5 miljarder kronor.

Årets resultat blev 2,1 miljarder kronor 2015. Året före var resultatet 1,3 miljarder. Ökningen förklaras av orealiserade positiva värdeförändringar i fastighetsportföljen och räntederivat samt ett ökat driftnetto.

KOMMENTARER

E-postadressen publiceras inte.

Våra regler är enkla: Håll en god ton. Visa respekt för dem vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras av redaktionen.

0 KOMMENTARER ÖPPNA
Avdelningschef reseproduktion
Sista ansökningsdag:
24 september 2018
Service and Sales consultant
Sista ansökningsdag:
14 oktober 2018
Projektledare grupp & konferenser till AKI Travel
Sista ansökningsdag:
2 oktober 2018
Inside Sales Representative
Sista ansökningsdag:
4 oktober 2018
Business Travel Consultant till Hogg Robinson Group (HRG)
Sista ansökningsdag:
2 oktober 2018