Annons:

Annons:

Enkätstudie om pandemistödens effekt ger tummen upp

Trots att utformningen av stöden skedde under stark tidspress visar sig träffsäkerheten ha varit god. Stöden har framför allt gått till företag som förlorade en stor del av sin omsättning under 2020, enligt ett pressmeddelande.

– I samarbete med Svenskt Näringsliv har vi genomfört en enkätstudie där 2 165 företag fått svara på vilka pandemistöd de har tagit del av och vilka effekter de bedömer att stöden har haft. I pandemins inledande fas införde staten allmänna stöd i form av tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och sjuklönekostnader. Dessa kompletterades sedan med flera riktade och villkorade stöd, säger Håkan Nordström, analytiker på Tillväxtanalys i ett pressmeddelande.

Enkätresultatet visar att ungefär hälften av företagen har tagit emot ett riktat stöd någon gång under pandemin. Populärast har stödet för korttidsarbete varit. Nära 40 procent av företagen har någon gång nyttjat det.

Företagen bedömer att stöden framför allt har påverkat resultatet positivt och minskat behovet av uppsägningar. Stöden har även minskat betalningsproblemen och risken för konkurs och nedläggning, särskilt för de mindre företagen i näringslivet.

De kundnära tjänstebranscherna drabbades särskilt hårt av pandemin och restriktionerna. Det är också till dessa branscher som störst antal pandemistöd har gått. I genomsnitt har företag inom Hotell- och restaurangverksamhet tagit del av 2,26 stödåtgärder. Genomsnittet för för hela näringslivet är 0,81 stödåtgärder.

– En slutsats vi drar är att de riktade stöden i hög grad har gått till företag som hade de största omsättningstappen. Stöden har med andra ord varit behovsstyrda, avslutar Håkan Nordström i ett pressmeddelande.

Kommentarer är stängda.

Israels TB söker PR specialist
Sista ansökningsdag:
8 december 2021

Prenumerera gratis på Travel News fullmatade nyhetsbrev och få senaste nytt från reseindustrin varje vardag senast klockan 8.