Höghastighetståg – viljan finns men oron är stor

De flesta politiker är positiva till höghastighetstågen. Men frågan om finansieringen skapar osäkerhet kring om tågen faktiskt kommer att bli verklighet.