Höghastighetståget som ger flyget en turbo

Ostlänkens 15 mil järnväg ska koppla ihop Sverige med Europa i en toppmodern höghastighetskorridor. Det kan ge tågpriser i konkurrens med inrikesflyget – och en station vid Skavsta kan rita om kartan även för utrikesflyget.