Annons:

Annons:

Risk för glesare nattågstrafik till övre Norrland

Trafikverket har utrett förutsättningarna för staten att fortsätta betala för nattågstrafiken mellan Stockholm och övre Norrland. Av tre möjliga alternativ innebär två glesare trafik än i dag.

På kommersiellt olönsamma tågsträckor har staten möjlighet att upphandla trafik. I dag har Trafikverket avtal med SJ som kör två nattåg per dygn i vardera riktningen. Avtalet löper ut 2018 och kostar staten drygt 100 miljoner kronor per år.

Trafikverket har nu utrett förutsättningarna för att fortsätta upphandla denna trafik. Utredningen visar att ett fortsatt avtal kan vara motiverat. Trafikverket pekar ut tre möjliga alternativ för nattågstrafiken från och med 2019:

  • Att fortsätta med dagens utbud med två tåg i vardera riktningen per dygn. Det möjliggör avgångs- och ankomsttider som är anpassade även till turistnäringens behov. Kostnaden är hög och resandet är ojämnt fördelat över året.
  • Att trafikera med ett tåg i vardera riktningen per dygn. Alternativet ger ur turistnäringens perspektiv sämre ankomst- och avgångstider längs Malmbanan jämfört med alternativet med två tåg. Det totala resandet skulle sannolikt minska, men även kostnaderna för att köra trafiken. Kapaciteten skulle inte räcka under högsäsong.
  • Att köra två tåg per dygn under högsäsong och ett tåg under lågsäsong. Jämfört med alternativet med bara ett tåg skulle det ge bättre förutsättningar för turistnäringen. Resandet kan komma att minska under lågsäsong eftersom utbudet minskar, även om kapaciteten är tillräcklig. Kostnaderna skulle minska.

– Trafikverket förordar inte något alternativ framför de andra i det här skedet. Nu inväntar vi svaren från remissrundan för att se vilken ny kunskap de tillför innan vi fattar ett beslut, säger Anna Fällbom, chef för Trafikverkets enhet Transportsystem och utredningar.

KOMMENTARER

E-postadressen publiceras inte.

Våra regler är enkla: Håll en god ton. Visa respekt för dem vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras av redaktionen.

0 KOMMENTARER ÖPPNA
Regional Sales Manager – BIG Travel Sweden AB
Sista ansökningsdag:
14 april 2019
Air Content Analyst
Sista ansökningsdag:
31 mars 2019
Account Manager Governmental till Radisson Hotel Group
Sista ansökningsdag:
22 mars 2019
MSC Cruises söker driven resesäljare till kryssningar
Sista ansökningsdag:
2 april 2019
Driven resesäljare sökes
Sista ansökningsdag:
9 april 2019