Annons:

Annons:

Så påverkar den svaga kronan turismen

WSP Advisory analyserar hur den svenska kronans värde på verkar hotellbokningarna i Sverige.

Den svenska kronan har sedan början av 2010-talet tappat i värde mot ledande valutor som dollar (39 procent), euro (16 procent) och pundet (12 procent). Att en valuta övergripande tappar i värde kan enklast förklaras som att den generella efterfrågan på valutan har minskat. Det kan i sin tur bero på ett antal orsaker som styrränta, inflation, bytesbalans, BNP-tillväxt etcetera.

Huvudfrågan i denna krönika är dock hur valutans utveckling kan ha påverkat den svenska turistnäringen? Ur ett teoretiskt perspektiv är den största påverkande faktorn till om individer reser eller inte deras inkomst. Förändringar i växelkurs påverkar istället individers val av resmål samt hur mycket turister konsumerar på plats. Med detta i åtanke är det därför lämpligt att dela upp effekten av förändringar i växelkursen på inhemska respektive utländska turister. För inhemska turister betyder den svenska kronans minskade värde att det blir relativt dyrare att resa utomlands. Det blir därmed, i alla fall teoretiskt, mer attraktivt för inhemska turister att stanna i Sverige ur ett kostnadsperspektiv. På samma sätt blir det mer attraktivt för utländska turister, som kommer från ett land med en stark valuta, att välja att åka utomlands då deras pengar nu är mer värda. Här kan Sverige, med en svag valutautveckling, vara ett attraktivt besöksmål för den prismedvetne som vill få så mycket för pengarna som möjligt.

Med utgångspunkt i de teoretiska förutsättningarna är det relevant att titta på det faktiska utfallet via den officiella inkvarteringsstatistiken. Enligt Tillväxtverkets data för kommersiella gästnätter har dessa ökat med 25 procent mellan 2011 och 2018. Fördelat på härkomst ser vi att utländska gästnätter har ökat 39 procent och svenska gästnätter har ökat knappt 22 procent. Delar vi upp utländska besökare ytterligare kan vi se att gästnätter från Norden har ökat 11 procent och övriga Europa har ökat 33 procent. Gästnätter från USA har ökat 105 procent och för Storbritannien är ökningen 42 procent.

Vid en övergripande jämförelse av den svenska kronans utveckling i förhållande till inkvarteringsstatistiken kan vi således se att den senare har en betydligt starkare tillväxt. Den procentuella utvecklingen av gästnätter från olika länder står såldes inte i relation till utvecklingen av växelkursen mellan valutorna. Exempelvis ser vi att dollarns värde ökat med 39 procent jämfört med kronan medan antalet gästnätter från amerikanska turister ökat med mer än dubbelt så mycket. För Storbritannien är den procentuella ökningen av gästnätter närmare fyra gånger så stor som valutaförändringen. För länder med euro som valuta är jämförelsen något svårare att genomföra då dessa länder inte är exakt samma som gästnätter från Europa exklusive Norden. Detta beror på att vissa länder i Europa inte har euro och vissa länder i Norden (Finland) har euro. Oaktat detta är den procentuella ökningen av gästnätter även här större än valutaförändringen.

Den stora skillnaden i tillväxt av utländska gästnätter och växelkurs tyder alltså på att det finns andra bakomliggande faktorer. Vår bild är att svenska turistföretag har blivit mer professionella i sin produktutveckling, varumärkesprofilering och tillgänglighet. Likaså har svenska städer och destinationer utvecklats genom bättre organiserings- och finansieringsstrukturer. Detta kan mycket väl vara en bidragande faktor till turistnäringens positiva utveckling. Så svenska turistföretagare, keep up the good work!

WSP Advisory

Sanja Vujicic (Ekonomie Doktor, sakkunnig turism och besöksnäring)

Rickard Hammarberg (MSc nationalekonomi)

Ulf Rämme (Filosofie Licentiat, ekonomisk historia)

 

KOMMENTARER

E-postadressen publiceras inte.

Våra regler är enkla: Håll en god ton. Visa respekt för dem vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras av redaktionen.

0 KOMMENTARER ÖPPNA