Annons:

SAS-ägare går in med nya miljarder till krisande bolaget

SAS har beslutat om en rekapitaliseringsplan som stöds av de tre huvudägarna i form av den svenska och den danska staten samt familjen Wallenberg, enligt ett pressmeddelande. Planen går ut på att ”återställa det egna kapitalet med 14,25 miljarder kronor” och säkra 12 miljarder kronor i nya medel genom bland annat en riktad emission av stamaktier till huvudägarna. Antalet aktier kommer att öka kraftigt och utspädningseffekten bedöms kunna bli högst 95 procent. Teckningskursen i emissionerna sätts till 1,16 kronor per aktie, vilket kan jämföras med måndagens stängningskurs på 8,89 kronor. Genom att teckna nya aktier och hybridobligationer går den svenska staten in med totalt närmare 5 miljarder kronor. Knut och Alice Wallenbergs stiftelses åtagande är värt 259 miljoner kronor.

SAS styrelse har beslutat om en ny affärsplan för att möta den vikande efterfrågan och kraftigt minska bolagets kostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Affärsplanen innefattar cirka 4 miljarder kronor i effektivitetsförbättringar för hela koncernen fram till 2022. Bland annat upprepar bolaget sin tidigare meddelade avsikt om att minska personalstyrkan med upp till 5 000 personer till 2022. Dessutom ska omförhandlade kollektivavtal ge lägre kostnader.

SAS skriver även att omställningen till en modern och enhetlig Airbus-flotta ska fortsätta vilket väntas resultera i ”en mycket lägre bränsleförbrukning och reducerade underhållskostnader”.

Kommentarer är stängda.