Annons:

SAS behöver 12,5 miljarder för att överleva

SAS kommer att behöva cirka 12,5 miljarder kronor i nya medel som en del av bolagets rekapitalisering. Den svenska regeringen kommer att stödja bolaget med upp till 5 miljarder kronor, vilket näringsminister Ibrahim Baylan meddelade på måndagsmorgonen enligt Di.

SAS skriver i ett pressmeddelande att även den danska regeringen har kommunicerat politisk enighet för en rekapitalisering av SAS.

”SAS fortsätter att föra en dialog med utvalda intressenter angående villkoren för rekapitaliseringsplanen och, i enlighet med krav från den svenska och den danska regeringen, åtgärder för att fördela den ekonomiska bördan. Dessa åtgärder kommer att innefatta interna, externa och ekonomiska intressenter i bolaget, däribland innehavarna av SAS utestående obligationer och hybridobligationer”, skriver SAS.

Målet med rekapitaliseringplanen är att nivån på eget kapital ska vara som innan covid-19 när affärsvolymer under 2022 förväntas återgå till nivåer rådande innan pandemin.

”SAS fortsätter att föra en dialog med den svenska och danska regeringen och andra utvalda intressenter, för att enas om villkoren för deras deltagande. SAS fortsätter också ansträngningarna för att säkra stöd från den norska staten. Målet är att presentera ytterligare uppgifter före slutet av juni”, skriver bolaget.

3 kommentarer

  1. Per-Arne: Mycket pengar till ingen nytta för landet. Eftersom Kastrup är huvudnav samt Danmarks största arbetsplats så låt danskarna köpa loss SAS. ARN kommer inte att förlora på detta då andra bolag gärna tar över(billigare). SAS är inte för ”Svensson” utan ett affärsflyg/politikerflyg.
  2. Leo: Är det inte dags att "släppa" i SAS nu. Det är ju inte första gången som bolaget behöver hjälp, och staten klarar sig bra utan ett flygbolag. Funkar bra i andra länder utan ett flygbolag och ett problembarn mindre.
  3. Hans Lundgren: Sverige måste sluta vara "mjölkko" för SAS, sluta pumpa in pengar i ett företag som aldrig har klarat sig på egna ben