Annons:

Integritetspolicy Travel News

Travel News är en webbplats som ges ut av RES Travel Magazine Sweden AB. Vi värnar om din personliga integritet vid behandling av dina uppgifter. Denna dataskyddspolicy förklarar hur Travel News samlar in och använder dina personuppgifter. Denna policy beskriver även hur vi samlar in uppgifter på ett lagligt och pålitligt sätt och den beskriver även dina rättigheter. Kontakta oss om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter och hur vi arbetar med integritets- och dataskydd på adressen redaktionen@travelnews.se

Genom att använda Travel News:s tjänster och ta del av våra nyhetsbrev, accepterar du vår Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter.

Vem är personuppgiftsansvarig?

RES Travel Magazine Sweden AB är personuppgiftsansvarig och kan kontaktas på följande adress

RES Travel Magazine Sweden AB
c/o Convendum
Vasagatan 16
111 20 Stockholm
redaktionen@travelnews.se
 

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

Travel News samlar in de personuppgifter som behövs för att förmedla de tjänster som du anmält intresse för. De uppgifter som insamlas kan vara namn, adress, företag, telefon och mejladress. Vi kan även samla information kring varor och tjänster som du har köpt via oss och våra samarbetspartners. Vidare kan vi samla information om din IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem och plattform. Vi samlar även in personuppgifter genom vår omvärldsbevakning.

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan användas för att skicka e-post med relevant information. Vi kan även, om du inte skriftligen har motsatt dig sådan marknadsföring, komma att använda dina personuppgifter för att skicka dig e-post avseende specialerbjudanden, liksom andra produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig. Dina personuppgifter kan även komma att användas för marknads- och kundanalyser, utveckling och förbättring av våra tjänster, riskhantering och statistik.

Vilken är den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter?

Bekräfta din identitet och verifiera och dina person och kontaktuppgifter.
Laglig grund: Travel News har ett berättigat intresse att säkerställa att prenumeranter får sina nyhetsbrev samt får del av marknadsinformation och direktmarknadsföring från Travel News och dess samarbetspartners.

Administrera dina beställningar och betalningar för att utföra våra skyldigheter mot dig i våra kundklubbar och vid våra sammankomster, mässor och andra event.
Laglig grund: Travel News uppfyller sina avtalsenliga åtaganden och förpliktelser gentemot dig. I andra fall då det inte föreligger avtal är behandlingen även nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar och/eller event samt att marknadsföra våra befintliga eller nya produkter och tjänster.

Kundanalys, felsökning, dataanalys, testning för statistiska ändamål.
Laglig grund: Används för att uppfylla våra avtalsenliga åtaganden och förpliktelser samt andra berättigande intressen gentemot dig.

För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling för att utveckla nya produkter,  tjänster och funktioner
Laglig grund: Andra berättigade intressen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktsenliga åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra kontraktsenliga åtaganden, exempelvis för att uppfylla krav på bokföring och andra regulatoriska krav, sparar vi dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

Närmare om dina rättigheter till rättelse, radering m.m.

Du har rätt att gratis en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Detta innebär att du kan begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Tänk dock på att det kan finnas legala skyldigheter för oss som hindrar en omedelbar radering, t ex krav i bokförings- och skattelagstiftning

Vill du framföra klagomål till en tillsynsmyndighet eller undrar något annat om dina rättigheter kring personuppgifter behandlade av oss ska du vända dig till Datainspektionen Kontaktuppgifter till dem hittar du här: www.datainspektionen.se

Hur använder vi cookies?

På våra webbsidor används cookies. Det är små textfiler som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar våra webbsidor för användaren eller ger oss statistik om användandet av sajten. På våra webbsidor används cookies. Enligt lag ska alla som besöker en webbplats informeras om vad cookies används till. Användaren ska också ges möjlighet att samtycka till att cookies används för att lagra eller hämta uppgifter i t ex mobil eller dator. De flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies.