Annons:

Reseföretag

Travelpartner samarbetar med Zoover

Zoover och Travelpartner inleder ett nordiskt samarbete.

Via Travel säljer Gotogate.no och Flybillet.dk

Via Travel Group säljer Gotogate.no och Flybillet.dk i augusti.

Resebyråernas försäljning sjunker igen

De svenska resebyråernas försäljning minskade med 22 procent under årets andra kvartal.

Nedåt för Travelport

Travelports andra kvartal innebar minskad vinst och omsättning.

Kraftigt uppåt för webbresebyråer

Amerikanska nätresebyråer ökar kraftigt på börsen.

HRG ber personal om hjälp

HRG ber sina brittiska anställda att gå med på lägre löner, kortare arbetstid eller tjänstledighet.

Ticket fördubblar förlust

Tickets förlust har fördubblats för årets andra kvartal.

Christer Sandahl har gått ur tiden

Vings legendariske chef Christer Sandahl har hastigt gått bort efter en kort tids sjukdom.Han var…

Företagen underskattar sina hotellkostnader

Svenska företag beräknar sina hotellkostnader till en mycket mindre del av resebudgeten än de verkligen…

Ticket vann upphandling

Ticket Affärsresor vann Karolinska Institutets upphandling av resor.