Annons:

Annons:

Debatt: Utveckla Bromma med framtiden i sikte

Framtidens flygplan kommer på sikt att vara utsläppsfria med helt nya egenskaper som lägre buller. Samtidigt kommer behovet och förväntan på effektiv tillgänglighet i samhället öka. Att framtidssäkra Sverige innebär inte nedläggning av Bromma flygplats, se istället till att utveckla flygplatsen till premiumstandard för det nya hållbarare flyget, skriver Fredrik Kämpfe, Transportföretagen branschchef flyg, i ett debattinlägg.

Det är rimligt att analysera vilka effekter och konsekvenser coronapandemin får. Att Swedavia därför utrett Bromma flygplats framtid ur ett företagsekonomiskt perspektiv på uppdrag av regeringen är inte heller konstigt. Men vi ska vara mycket försiktiga med att ta drastiska beslut under den värsta flygkrisen någonsin i fredstid utan att beakta morgondagens behov. Framförallt måste vi orka hålla ett helhetsperspektiv och slå ett slag för att Bromma och flyget behövs även i framtiden. 

Bromma flygplats fyller en viktig funktion för persontransporter i hela Sverige, men inte bara personresor sker på en flygplats. Under coronapandemin har vi färskaste exemplet på behovet av Bromma för att transportera sjuka. Bromma ligger endast några få minuter från Karolinska sjukhuset i Solna. Regionala flygplatser är även viktiga i händelse av skogsbränder, för polisflyg och andra samhällsviktiga insatser. På Bromma underhålls både svenskt och norskt ambulansflyg och flygplatsen fungerar som en nod för samhällsviktiga flygningar.

Med nya handels- och logistikmönster får flygplatserna en växande betydelse. Redan i höst invigs Brommas nya station på Tvärbanan. I framtiden kan varor kan flygas in fossilfritt med drönare och på sikt med mindre elflyg och landa närmare sin konsument.

Arlanda behöver utvecklas och moderniseras för att få fler direktlinjer vilket Transportföretagen har framfört i debatten. Men passagerarna på Bromma reser framför allt till Stockholm eller vidare till andra delar av landet. En flytt av trafiken till Arlanda skulle i mycket liten utsträckning bidra till ökat resandeunderlag för utrikesflyg. Att Socialdemokraterna inte sätter ner foten om Arlandas framtid och redovisar Arlandarådets slutrapport är ett svek både mot regionen och hela Sverige.

Dessutom är den klimatsmarta flygtrafiken som drivs med biobränsle och el snart här och den kommer att vara en väldigt viktig del av landets transportinfrastruktur, inte minst för de små regionerna framöver. Bromma har alla möjligheter att bli de gröna flygförbindelsernas vagga – den möjligheten får vi inte missa.

Bromma är hela landets flygplats, en uppskattad flygplats för alla som pendlar till och från Stockholm eller som behöver resa i tjänsten vid enstaka tillfällen. Bromma skapar jobb och välfärd runtom i hela landet. Dessutom litar många på Brommaflyget för att få livspusslet att gå ihop.

Diskussionen om Brommas framtid måste nu lyftas till en högre nivå, det är inte en enskild angelägenhet för Stockholm. En förhastad nedläggning av Bromma flygplats kan få oöverblickbara konsekvenser för hela Sverige. Det är en fråga om tillgänglighet och utveckling för hela Sverige och för alla dem som effektivt och hållbart behöver resa privat eller i tjänsten från en landsände till en annan eller till och från vår huvudstad. Vi får heller inte låta historiska fakta styra en debatt som handlar om hur våra transporter i morgon ska se ut.

Att möta framtiden och låta hela Sverige vara tillgängligt och konkurrenskraftigt innebär inte nedläggning av flygplatser. Grundläggande svensk transportinfrastruktur ska givetvis inte dimensioneras med en kris framför ögonen utan med framtiden i blick.

Fredrik Kämpfe, Transportföretagen branschchef flyg

7 kommentarer

  1. Agaton: Det är ledsamt att läsa hur Fredrik Kämpe anser att Bromma flygplats måste behållas, till varje pris verkar det vara. Som Svedavia säger i sin rapport så bär inte flygplatsen sig och då ställer man ju sig frågan vem skall betala för att flygplatsen skall vara kvar? De frågorna besvarar han inte utan säger att det är en det blir konsekvenser för hela Sverige om den läggs ner. Kostnaderna för fortsätta driva flygplatsen kommer att hamna hos: De flygbolags som trafikerar Bromma, bolags som redan nu går på knäna eller är under rekonstruktion…. hur skall dom ha råd med ytterligare kostnader? Resenärerna kommer att få betala med höjda biljettpriser, biljettpriser för många bolag som redan idag är 2-3 gånger högre än om man valt att flyga från Arlanda. Hur länge kan resenärer ”försvara” dessa skillnader av biljettpriser internt för sina bolagsledningar eller aktieägare? Och i slutändan så kommer även Stockholms skattebetalare få betala för att ”hålla liv” i Bromma flygplats och detta för att ”Övriga Sverige” inte vill flyga till Arlanda… Nej lägg ner Bromma nu och bygg ut Arlanda, öka kommunikationerna mot Stockholm och övriga kommuner runt flygplatsen så att det går lätt och snabbt att ta sig dit och därifrån. Dessutom så är det inte vi Stockholmare som skall betala för att några skall få sitt "livspussel" att gå ihop, alla har fritt val till att välja arbetsplats. Att prata om att biobränsle och el flyg snart är här, är det väl ingen som vet egentligen. Biobränsle kommer det inte att finnas tillräckligt av under de kommande då det är många som skall dela på det som produceras. Och el flyg…. Att få fram ett passagerarflygplan som tar 50 – 100 passagerare, samma storlek av flygplan som trafikerar Bromma idag, kommer förmodligen inte finnas inom de närmaste 20 åren. Nej Fredrik Kämpe, välkommen till verkligheten!
  2. Hans: Mycket bra Agaton. Att lägga ner Bromma är det bästa för en sund och utvecklade service för flygresenärer i övriga Sverige och utomlands.
  3. Charlie Lagerberg: Hur kan man föra en debatt anonymt!?
  4. Tim: ”Men passagerarna på Bromma reser framför allt till Stockholm eller vidare till andra delar av landet.” Borde vara förbjudet att sälja genomgående biljetter på Bromma. Klockan är slagen dags att lägga ner Bromma, koncentrera allt på Arlanda
  5. Anders: Bromma ska vara kvar så länge inte tågtrafiken förbättras, Arlanda är Inget alternativ. Allt tar för lång tid att flyga inrikes från Arlanda. Först när tåget går snabbare och mera tillgängligt utan problem ja då kan man fundera på annat. Sedan vill Swedavia att man ska få tillstånd att bygga ut Arlanda innan man lägger ner Bromma om man läser mellan raderna. Att lägga ner Bromma är inte sunt, om Swedavia inte vill driva vidare får man hitta en annan ägare i så fall för flygplatsen.
  6. Joakim: Avtalet får endast överlåtas med stadens godkännande. Såväl C som Mp i majoritetskoalitionen säger att de vill lägga ner flygplatsen. Oppositionen vill lägga ner. En överlåtelse är därför knappast trolig, iaf inte till nuvarande taxa. Däremot kan Swedavia ensidigt säga upp avtalet om de får klartecken från ägaren. Det är det bolaget ber om med denna utredning. Bye bye BMA! :)
  7. Erik: Lägg ner Skavsta istället och styr om Ryan Air till Bromma. Då är lönsamheten åter

Prenumerera gratis på Travel News fullmatade nyhetsbrev och få senaste nytt från reseindustrin varje vardag senast klockan 8.