Annons:

Annons:

Resandet med SJ ner 52 procent – vinsten rasar

Med starkt ändrade resvanor under coronapandemin har framför allt affärsresandet minskat kraftigt skriver SJ i ett pressmeddelande. För bolaget har fokus legat på att skapa förutsättningar för tryggt resande och att upprätthålla trafik på samtliga linjer.

Resandeminskningen påverkade SJs resultat negativt trots kraftfulla åtgärder för att minska den rörliga kostnadsmassan. SJ ligger nu långt under de senaste årens nivåer av resandeutveckling, som jämfört med motsvarande period förra året landade på -52 procent.

– Vi vet att vår tågtrafik har en viktig roll för att samhället ska fungera, och därför har vi fortsatt att köra tåg på samtliga linjer. Inledningsvis under pandemin drog vi ned antalet avgångar men under och efter sommaren har vi successivt ökat antalet avgångar igen och satt in längre tåg för att skapa möjlighet till trygga resor utan trängsel, säger SJs vd Monica Lingegård i ett pressmeddelande.

Under slutet av andra kvartalet tog SJ över det så kallade Trafikpaket Nord i Norge. Det är SJs första upphandlade affär som i sin helhet är utanför Sverige.

– SJ har hög kompetens och har på ett mycket lyckosamt sätt tagit över den trafiken, och dessutom under helt nya förutsättningar kört trafiken på ett bra sätt. Riktigt roligt är det att under de fyra första månaderna har 10 000 norska resenärer blivit medlemmar i vårt kundprogram SJ Prio, säger Monica Lingegård enligt ett pressmeddelande.

I SJs svenska trafik blev punktligheten för tågen under tredje kvartalet något bättre än under motsvarande kvartal förra året. Punktligheten för SJs långdistanståg uppgick till 86 procent (82) och för SJs medeldistanståg till 93 procent (93).

Utfall tredje kvartalet 2020:

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 359 MSEK (2 048)
  • Rörelseresultatet uppgick till -289 MSEK (198)
  • Kvartalets resultat uppgick till -220 MSEK (176)

Kommentarer är stängda.

STRICCT TRAVEL expanderar!
Sista ansökningsdag:
8 oktober 2021
På nytt jobb

Prenumerera gratis på Travel News fullmatade nyhetsbrev och få senaste nytt från reseindustrin varje vardag senast klockan 8.