Annons:

Annons:

Liseberg gjorde rekordvinst 2019

När det 97:e Lisebergsåret nu summerats så har bolagets verksamhet omsatt 1 257 Mkr. Resultatet skrivs till 91 miljoner kronor, vilket är en ökning med 16 mkr jämfört med 2018. Ännu en gång är det rörelsen mot ett Liseberg som helårsverksamhet, med en allt mer framgångsrik Halloweensäsong, som präglar året, enligt ett pressmeddelande.

Lisebergskoncernens verksamhet omsatte 2019 1,257 Mkr (2018: 1,229) och resultatet från verksamhetens drift summeras till 91 Mkr (2018: 75 Mkr). Omsättningen per gäst har fortsatt att öka, vilket har haft positiv inverkan på bolagets totala omsättning och resultat. Utöver resultatet från verksamheten har Liseberg erhållit ersättning från Trafikverket för de byggnader som rivits i samband med Västlänksprojektet. Det gör, att årets resultat, med tillägg för extraordinära poster, utgör 199 Mkr.

– Lisebergs ekonomiska fundament starkt och vi står väl rustade inför de stora investeringar som väntar de kommande åren, säger Andreas Andersen, vd på Liseberg i ett pressmeddelande.

Gästfördelningen mellan de olika säsongerna fortsätter att variera, där ett tydligt mönster för 2019 är att gästerna flyttat sig från sommarsäsongen till Halloween och Jul på Liseberg. Liseberg blir med andra ord i allt högre grad en helårsverksamhet.

– Halloweens framgångar de senaste åren visar att vår idé om att gästerna attraheras av nya koncept, säsonger och attraktioner håller. Det skapar en stabilitet för affären och gör Liseberg mindre väderberoende, säger Andreas Andersen.

Lisebergs turistekonomiska betydelse för destination Göteborg fortsatte att öka under år 2019 och beräknas uppgå till 3 500 miljoner kronor, en ökning jämfört med 2018 med cirka 3 procent.

Flerårsöversikt KoncernenMkr 

    2019      2018      2017
Nettoomsättning      1 257      1 229     1 219
Rörelseresultat      206*     81     99
Resultat e. finansiella poster      199*      75      91
Balansomslutning      2 125      1 918      1 674
Soliditet     60%      60%     63%
Avkastning på eget kapital      16%      7%     9%
Avkastning på totalt kapital      10%     4%      6%

* inklusive ersättning från Trafikverket

Liseberg är en av de ledande nöjesparkerna i Europa och erbjuder underhållning, attraktioner, restauranger och boende av högsta klass. Varje år tar parken emot cirka 3 miljoner gäster, vilket gör Liseberg till Sveriges mest besökta resmål.

Kommentarer är stängda.

Prenumerera gratis på Travel News fullmatade nyhetsbrev och få senaste nytt från reseindustrin varje vardag senast klockan 8.