Annons:

Annons:

Regeringen beviljar ifrågasatt lån för återbetalning till resenärer

Läget för paketresebranschen är allvarligt enligt ett pressmeddelande på regeringens hemsida. Pandemin har skapat en situation som inneburit att många resenärer inte fått tillbaka pengar för resor som ställts in eller avbokats. Regeringen har nu fattat beslut om ett statligt lån på 675 miljoner till arrangörer av paketresor med syfte att dessa arrangörer ska kunna betala tillbaka återstående skulder till resenärer. Men reseindustrin gör i remissvar till regeringen tummen ner och Konsumentverket tycker att missnöjda resenärer ska vända sig till kronofogden när paketreseföretagen bryter mot lagen.

Lånet ska alltså gå till de paketresearrangörer som inte betalt tillbaka pengar till sina kunder vid inställda resor. De företag som återbetalt pengar kommer inte att kunna stödet. Extrabudgeten rubriceras som ett företagsstöd och ingår i en större proposition, men just i detta fall är det konsumenterna får ta del av skattemedel.

Kammarkollegiet som ansvarar för det resegarantisystem som finns för paketresor, föreslås bli administrerande myndighet. De får fyra miljoner för sitt utökade ansvar.

I lagförslaget skriver man följande: ”Lånen får endast avse återbetalningar m.m. för sådana resor som bokats före den 31 oktober 2020 och som skulle ha påbörjats någon gång under perioden 1 mars 2020–31 januari 2021 eller som påbörjats och avbrutits under den perioden.”

Flera i reseindustrin som Travel News talat med menar att stödet snedvrider konkurrensen eftersom de researrangörer som återbetalt pengar nekas stöd och de som struntat i återbetalning får låna pengar av staten.

Travel News söker regeringen för en kommentar. Detta ligger på Näringsdepartementets bord och ansvarigt statsråd är Ibrahim Baylan.

Men reseindustrin tycks inte uppskatta det nya lånet.

I ett remissvar skriver Nordens största charterbolag Ving: ”Tyvärr kommer detta förslag alldeles för sent, och riskerar att skada branschen mer än hjälpa.”

Även Emanuel Karlsson på Rolfs Flyg och Bus och Solresor är negativ till förslaget:

”Släng förslaget om researrangörslån i sin helhet.
– Byt ut resegarantin mot en premie.
– Tillåt permitteringar på 80 procent för extremt utsatta företag över alla branscher.”

Även Konsumentverket gör tummen ner för regeringens proposition:

”Konsumentverket vill understryka att återbetalningsfristen på 14 dagar enligt paketreselagen fortfarande gäller, arrangörer kan således inte invända mot en resenärs fordran eller Konsumentverkets tillsyn att arrangörerna har tillåtelse
att vänta med anledning av förslaget. Resenärer som inte får återbetalning senast inom 14 dagar har möjlighet att vända sig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande och Konsumentverket har möjlighet att
bedriva tillsyn.”

6 kommentarer

  1. Gunnar: Vem bryr sig om vad Emanuel Karlsson tycker?
    • Travel News: Det gör vi på Travel News så klart.
  2. Anonym: Till Gunnar: Han leder ju trots allt ett av Sveriges största resebolag och är ju högaktuell i frågan.
  3. Anonym:: Det är inte troligt att det per idag finns någon kvarvarande (överlevande) researrangör som ännu inte återbetalat sina resenärer utan att möjligen ha tagit alternativa lån. Krisen började för i snart ett år sedan. De kunde använt både tid & pengar till ngt viktigare i regeringen än att fatta detta fatalt innehållslösa beslut. Bah!
  4. Erik: Konstigt att inte Didrik på SRF fått beklagar sig också. Han brukar ju annars ha första tjing på att klaga på det mesta regeringen gör och inte gör för resebranschen
  5. Vera: Var 14 dag får jag mailet från svenska resebyrå eller bättre sagt seat 24 ,att flygbolaget gick med på att återbetala mina pengar för flygbiljett. Samtidigt säger dem redan i 7 månader att dem hinner inte överföra mina pengar till konto.Jag börjar bli så tror på dem svar ,att överväger lämna ärande till kronofogden.

Prenumerera gratis på Travel News fullmatade nyhetsbrev och få senaste nytt från reseindustrin varje vardag senast klockan 8.