Annons:

Annons:

Snart har varannan i resebranschen förlorat jobbet

Enligt en undersökning som resebranschföreningen SRF låtit branschanalysföretaget Nordic Bench göra har nu snart vartannat arbetstillfälle gått förlorat inom landets resebyråer och arrangörer. Nästan 70 procent av beslutsfattarna inom branschen ser inte någon ljusning för sin verksamhet inom de närmaste 6 månaderna, snarare att situationen blir värre när generella stödåtgärder löper ut, skriver SRF i ett pressmeddelande. 

– Över 3500 arbetstillfällen har försvunnit och flera tusen till riskerar att försvinna inom ett halvår. I och med att branschen i princip har näringsförbud visar undersökningen att omsättningen har gått ner med nästan 90 procent, säger Didrik von Seth, generalsekreterare för SRF i ett pressmeddelande.

Coronautbrottet och UD:s avrådan från resor gör att resebranschen står nästintill helt stilla. Ett vanligt år omsätter resenäringen 60 miljarder kronor, men på grund av restriktionerna har försäljningen rasat med närmare 90 procent. Åtgärder som kortidspermittering och i viss mån omställningsstödet har hjälp till att behålla i vart fall varannan anställd i branschen fram tills nu. Kortidspermitteringen löper ut vid årsslutet och omställningsstödet gällde bara fram till juli i år. 

– Medan många branscher sakta börjar återhämta sig finns det få ljuspunkter för resebranschen. Den samlade bedömningen som branschen gör är att läget knappast kommer att förbättras inom de närmaste sex månaderna, säger Didrik von Seth.

För att rädda kvarvarande arbetstillfällen har SRF föreslagit regeringen kortidspermitteringen och omställningsstödet förlängs i vart fall för utsatta branscher. SRF har även föreslagit inrättande av en fond för att klara av nuvarande och framtida återbetalningar på grund av inställda resor till följd av restriktionerna. Fonden självfinansieras genom att resenärer betalar en avgift på 5 kronor för en flygresa och 25 kronor för en paketresa. En liknande lösning finns redan i Danmark. – Vi har ännu inget besked från regeringen om man ämnar förlänga permitteringsstödet eller omställningsstödet vilket gör att många av våra medlemmar måste börja säga upp den andra halvan av arbetsstyrkan som är kvar. Eftersom många andra länder i vårt närområde genomför specifika åtgärder för att rädda resebranschen riskerar tusentals arbetstillfällen försvinna från Sverige, säger Didrik von Seth i ett pressmeddelande.

Fakta – Undersökning

– Undersökningen har genomförts av undersökningsbolaget Nordic Bench och har gått ut till kvalificerade representanter för den svenska rese- och mötesbranschen via epost och i specifika branschgrupper på sociala medier. 

– I undersökningen kvalificeras respondenten som antingen beslutsfattare avseende ekonomi och/eller personalrelaterade frågor alternativt anställd på reseföretag. 

– Undersökningen påbörjades den 18 september 2020 och t o m den 4 oktober har 420 personer deltagit av dessa är 314 kvalificerade som beslutsfattare. 

– I denna rapportering presenteras resultatet för de som representerar en resebyrå eller en researrangör vilket till antalet är 282 personer. 

20 kommentarer

 1. Cilla: Pandemin kommer sannolikt inte vara över nästa år i heller. Staten och skattebetalarna subventionera en bransch som troligen ändå inte kommer att se ut som den gjorde innan pandemin. Svara
 2. Cilla: Kan inte subventionera. Svara
 3. Cilla: Pandemin kommer sannolikt inte vara över nästa år i heller. Staten och skattebetalarna kan inte subventionera en bransch som troligen ändå inte kommer att se ut som den gjorde innan pandemin. Svara
 4. Erik: Ja det är självklart jättetråkigt. Men Didrik och SRF måste ju se saken realistiskt också. Hur länge ska staten hålla på med livsuppehållande åtgärder? Det är en sak med krisstöd för att hålla igång företagen och en annan att faktiskt få dit kunder. Ska man hålla liv i något som inte genererar några intäkter ändå? Är det verkligen rimligt? Svara
 5. Dan Blomberg: Fortsätt jobba på SRF ! Nu gäller det hålla huvudet ovanför vattenytan och att var och en efter bästa förmåga krigar på med sin balansakt. Att en så pass stor industri i Sverige som resebranschen slås i spillror innebär en enorm kostnad för samhället. Därtill alla personliga, ekonomiska och psykiska lidanden i form av kraschad business och arbetslöshet. Kan inte se någon som helst anledning att ett i många stycken föregångsland som Sverige inte skulle kunna ta hand om det här på ett rimligt sätt, liknande Danmark. Vi ligger i en avkrok av denna värld och vår resestruktur är därför enormt viktig om vi ska kunna konkurrera på lika villkor. Känsliga affärsmöten löser man inte via Teams. Därför måste vi förmå Regeringen att lätta på plånboken ett par vändor till för de extremt utsatta branscherna, likt vår, som fortsatt tappar 85-95% av sin affär. Svara
 6. Erik: @Dan. Som sagt. Hur länge ska man hålla på att trycka in pengar i ena ändan medans det åker ut i den andra? Svara
 7. Inse faktum: Affärsmöten kommer i större omfattning att ske digitalt och det fungerar. Pandemin kommer att bli ett stort bevis på detta. Miljöhänsyn och minskade kostnader kommer också att se till att det blir så. Resebranschen måste därför inse att det inte kommer att bli som det var innan pandemin. Förstår att det är svårt att inse detta. Svara
 8. Optimisten: Det finns en hel del som staten håller igång, eller i vart fall inte stoppar, där samhällsnyttan starkt kan ifrågasättas. Vad kostar tidningsstödet? Partistödet? För att inte tala om alla bedrägerier som serveras på löpande band? Vad vår bransch kostar i denna kris och samtidigt generar tillbaka i moms och skatteintäkter på konsumtion genom att 6-7 tusen personer har jobb är inga större belopp i den nationella budgeten. Lägg till alla de kringtjänster vi nyttjar av andra företag. @ Erik, det var därför Sträng skapade "omsen", omsättningsskatt på den tiden. MERVÄRDES-skatten. Vi som betalar moms skapar alltså mervärde! In i ena ändan och ut i andra. I förädlade former, till skillnad på kroppen... Om man inte anser att vi gör nytta, så ok. Men kunder som i normala fall handlar för 60 miljarder per år i både affärs- och privatresor håller uppenbarligen inte med! De kunderna finns kvar även i framtiden, om än i utvecklade former. De är inte Expressresors ( eller vissa Ryan-) typ av kunder, dvs de som inte finns när det inte är ständiga Ullaredspriser. Framtiden finns där och denna kris är inte skapad av en bransch som inte utvecklats. Eller har brist på miljöhänsyn. Nu fick ju tom de största obildade gaphalsarna om flygets utsläpp lära sig vad 3 procent betyder. Nu gäller det att SRF står på vidare till ett förlängt permitteringsstöd och ett specifikt branschstöd. Till er som tror att permitteringsstödet är något oerhört generöst; läs på om arbetsgivarens ansvar i Finland vid permittering.. Svara
 9. ?: Med både 6 och 12 procent mervärdesskatt, är väl inte resebranschen de största skattebetalarna? Svara
 10. Donald Trump: Finns ingen anledning att ge speciellt stöd till resenäringen, det är bara konstgjord andning för en patient som ändå kommer avlida. Låt marknadsekonomin ha sin gång. Corona var jätte bra ur marknadssynpunkt, städar ut massa ohälsosamma resebyråer som ändå försvunnit. SRF är bara en slags fackförening för ålderdomshem för gamla ohälsosamma resebyråer. Investerare skall inte kasta bra pengar på dåliga. Självklart kommer Liseberg, Ving, Rolf Bussresor, Silja Line och Gröna Lund etc överleva även om de kanske skulle gå i konkurs. Men det finns massa annat krimskrams som är totalt meningslöst som skapar litet mervärde för kunden eller som kunden inte är villig att betala för. Svara
 11. Dan Blomberg: Något som är verkligt meningslöst om vi talar om just den företeelsen i sig, så är det att ha ett sådant här kommentarsfält där typen av signaturen Donald Trump här kan häva ur sig lite allmänna taskigheter, utan minsta förpliktigande. Jobbar man i den här branschen, vilket bevisligen inte Donald Trump gör, och inte törs sätta dit sitt riktiga namn så blir kvaliten på inläggen ofta tyvärr därefter. Svara
 12. Erik: Fortfarande inget svar på hur länge ni tycker att permitteringsstödet och liknande åtgärder ska finnas kvar. Bara att de ska finnas kvar. Det måste ju som sagt vara en rimlig längd på ersättningar och stöd. Precis som det är för folk som förlorat jobbet och får a-kassa, därifrån får man ersättning i 300dagar. Thats it Svara
 13. Thomas: Det stora problemet är att efterfrågan försvunnit till största delen. Den kommer inte tillbaka på många år. Att gå in och subventionera icke efterfrågan är dyrt och meningslöst, går bara att anpassa sig. Svara
 14. Monica: Resebranschen momsbeskattas med 25% på sina intäkter i de flesta fall. Däremot leverantörer som hotell och restauarang momsbeskattas med 12%. Flyg, tåg, taxi, buss momsbeskattas med 6%. Allt går att ta del av på Skatteverkets hemsida. Svara
 15. Nanny: Om svenska staten väljer att ej förlänga stöden under 6 månader 2021 som flera andra länder trots myndighetsbeslut så tvingas sedan tidigare friska arrangörer till nedstängning. Är detta sunt ? Detta leder till att byråer i grannländer tar över kunderna när det drar igång varpå Sverige går miste om skatteintäkter. Att ha drivit bolag i Sverige i många år och alltid gjort rätt för sig så uppstår denna situation då förväntar man sig som svensk företagare att få hjälp. Att inte tala om sjukskrivningar som kommer kosta på då många kommer må väldigt dåligt psykiskt när de ser sina livsverk gå upp i rök .. så de bör väga för och emot .. Svara
 16. Micke: Så här skriver danska resebyråförening på sin hemsida. De har inte alls fått en fond som SRF föreslår: De hjälppaket som resebyråbranschen har fått under våren och försommaren har varit en välkommen hjälp för en bransch på knä. Med hjälppaketen fick resebyråerna möjlighet att låna pengar från resegarantifonden för att först och främst betala tillbaka de pengar som deras kunder lagligen hade rätt till. På detta sätt har de allra flesta konsumenterna hållits ersatta av de så kallade hjälppaketen för resebyråindustrin. Men resebyråindustrin har inte fått stöd för sin egen verksamhet under en period då regeringen beslutade att danskarna skulle stoppa all reseaktivitet. De har bara kunnat låna pengar för att betala tillbaka sina kunder. Samtidigt har regeringens reserestriktioner lett till att branschens försörjning de facto stängts i linje med de företag som regeringen har förbjudit att öppna. Uttalandet att "nu resebranschen uppenbarligen också har fått vad den behöver av stöd" är helt enkelt fel. Resebranschen har inte fått mer än andra privata yrken. Det har bara kunnat låna pengar så att det kan betala tillbaka sina kunder. Vi är naturligtvis glada över att vi fick tillfället, men hjälppaketen för de danska resebyråerna utformades för att få tillbaka pengar till konsumenten, inte till resebyrån, säger Lars Thykier. Svara
 17. Dan Blomberg: Vi är många som läser detta som drivit sin reseaffär här i Sverige i många år och årtionden. Detta har genererat åtskilliga miljoner till statskassan. Nu är det paybacktime och inget det finns anledning för oss mest behövande att hålla på och ifrågasätta det sinsemellan. Denna pandemi är - historiskt sett - av övergående karaktär. Tappar man 50-70% av sin business är det för många fullt möjligt att på 9 månader, med de stöd som nu funnits, hinna ställa om sin verksamhet. Men när det fortsatt rör sig på samma höga nivå, 80-95% tapp, i normalt fungerande branscher och med ett rimligt avslut på denna pandemi i sikte, vore det bortkastat att inte fortsatt stödja de mest extremt utsatta branscherna. Svara
 18. M, KD o SD är för stöd: Donald Trump - Vilka felaktiga anklagelser du kommer med. Det finns massa nischade resebyråer som fyller sin funktion och som skapar enorma mervärden för sina kunder. De flesta också privatägda och som satsat massa pengar och massor av tid. Företaget med massor av kompetens. I framtiden kommer de vara saknade och istället ersättas av aktörer som driver verksamhet från andra länder. Att dessutom dessa företag varit tvingade till dyra omkostnader form av försäkring till ex kammarkollegiet för att Kinna driva sin verksamhet. Staten har krävs massor av dessa människor för att få driva bolag. Men när det blåser hårt så ställer inte staten upp tillräcklig. Svara
 19. Johan Magnus Eriksson, Aeroflot Russian Airlines: Håller med Dan Blomberg, fega ni är som ej sätter ut era namn, typiskt svennigt och mycket pinsamt. Klart ingen känner sympati med vår bransch...”flygvärdinne/pilotsyndromet”. Vi verkar i en sjuk bransch, där varken flygbolag eller resebyråer lyckas med realistiska marginaler på omsatt kapital. Kanske lika bra att vi radikalt omstruktureras. Svara
 20. Tinna Berg - Bäckman & Berg: Det är intressant att så många verkar tycka att resebranschen är förlegad... undrar vem som driver den onlinebyrån som de personerna bokar på? Eller är det barn som kommenterar och därför inte förstår att det är ”en gubbe/gumma som sitter och lägger in saker på datorn/iPaden/Mobilens skärm”? Svara

KOMMENTARER

E-postadressen publiceras inte.

Våra regler är enkla: Håll en god ton. Visa respekt för dem vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras av redaktionen.

20 KOMMENTARER ÖPPNA

Prenumerera gratis på Travel News fullmatade nyhetsbrev och få senaste nytt från reseindustrin varje vardag senast klockan 8.