Jury - Grand Travel Award 2015


Grand Travel Awards jury utser alla nominerade i samtliga kategorier (undantaget Ekoturismpriset) som sedan betygssätts av de 1200 deltagarna i omröstningen. Ordförande i juryn i år är Bo Jakobsson, marknadsdirektör på Resia.

Juryn gör en övergripande bedömning av företagen i varje klass, exempelvis hur aktivt företaget varit på marknaden det senaste året, produktutveckling och nytänkande, ekonomisk prestation och hur det uppfattas av slutkunden och resebyråledet.

I chefsklassen lyfter juryn fram ledare i branschen som utmärkt sig positivt under året. Vinnaren röstas sedan fram av 50 branschchefer.

 


Juryfilmen från Grand Travel Award 2012.  

JURYN BESTÅR I ÅR AV:

Bo Jakobsson
marknadsdirektör, Resia,
ordförande i juryn

Daniel Hirsch
Travel News

Marléne Wallberg Banffy
kommunikationsdirektör, Etraveli

Pernilla Dorch
produkansvarig, HRG Nordic

Jörgen Karlsson
Director Service Delivery
Norway & Sweden,
American Express Business Travel

Anna Hybertz
marknadsdirektör, Travel Support

Pernilla Andrén 
Nordenchef möten & events,
Carlson Wagonlit

Katarina Myrberg 
chefredaktör, Travel News

Janne Pettersson 
annonsansvarig, Travel News

Karin Starkman Ahlstedt
pr-och kommunikationsansvarig på
Ticket Privatresor

Leo Olsson
Head of First Card