Jury - Grand Travel Award 2016

Pernilla Dorch, ordförande, leverantörsansvarig HRG Nordic

Leo Olsson, Head of First Card

Håkan Andersson, försäljningschef butiker Ticket

Caroline von Perner, regionchef Resia

Daniel Hirsch, tf chefredaktör Travel News

Katarina Myrberg, fd chefredaktör Travel News

Juryn för det digitala priset

Annemarie Gubanski, Taktikon

Hanna Kastås, Bazooka

Marcus Moeschlin, Ticmate

Daniel Hirsch, Travel News

Grand Travel Awards jury utser alla nominerade i samtliga kategorier (undantaget Ekoturismpriset) som sedan betygssätts av de 1200 deltagarna i omröstningen. Ordförande i juryn i år är Pernilla Dorch, leverantörsansvarig på HRG Nordic.

Juryn gör en övergripande bedömning av företagen i varje klass, exempelvis hur aktivt företaget varit på marknaden det senaste året, produktutveckling och nytänkande, ekonomisk prestation och hur det uppfattas av slutkunden och resebyråledet.

I chefsklassen lyfter juryn fram ledare i branschen som utmärkt sig positivt under året. Vinnaren röstas sedan fram av 50 branschchefer.


Juryfilmen från Grand Travel Award 2012.

JURYN BESTÅR I ÅR AV:

Pernilla Dorch
leverantörsansvarig, HRG Nordic,
ordförande i juryn

Daniel Hirsch
Travel News

Katarina Myrberg
chefredaktör, Travel News

Leo Olsson
Head of First CardHåkan Andersson
försäljningschef butiker Ticket

Caroline von Perner
regionchef Resia