Annons:

Analys av läget i reseindustrin: ”fullständigt becksvart”

Undersökningsföretaget Nordic Bench har gjort en analys av läget är reseindustrin. Tyvärr konstaterar analytiker Jan Ogner att läget inte är på väg att bli bättre. Utan att det kommer att bli mörkare innan vi kan ana ljus. "Resebranschen är utan tvekan en av de i särklass hårdast drabbade av corona."

I den nyligen avslutade undersökningen vi på Nordic Bench AB genomfört bland företrädare för svenska rese- och mötesbolag kan man konstatera att situationen inte bara är svart utan fullständigt becksvart. Det är närmast sorgligt när man tänker tillbaka på de glada, närmast bekymmerslösa dagar på åttiotalet när stolta resebyråskyltar var en naturlig del av stadsbilden.

Under alla år sedan dess har chockvågor kommit och gått och slagit mot vår bransch. År 2008 tappade många resebolag nära hälften av sin omsättning under finanskrisen. År 2010 blev vulkanen med namnet som knappt går att uttala världsberömt – Eyjafjallajökull, dess vulkanutbrott med efterföljande askmoln lamslog flygtrafiken i Europa. År 2015 gick Seifiddine Rezgui Yacoubi bärsärkagång med en Kalashnikov på ett turisthotell i Sousse i norra Tunisien och lämnade efter sig 38 döda och 39 skadade gäster.

Och för att inte tala om den skräck som upplevdes för nitton år sedan efter det att två kapade plan flögs in i World Trade Center och ett i försvarshögkvarteret Pentagon. År 2019 myntades begreppet ”flygskam” och visst klimatet i all ära, vi ska absolut värna om vår miljö men vi måste kunna göra det parallellt med att vi fortsatt kan besöka och lära känna andra kulturer, göra nya upplevelser och möta människor med en annan bakgrund.

En gemensam nämnare i allt detta är att, vår bransch, resebranschen alltid är i första rummet när dessa svarta svanar seglar in. Resebolagen brukar få betala dyrt. Men alla dessa händelser till trots har branschen hittills överlevt och inte bara det, på en marknad med ny teknik och en stenhård konkurrens har vi sett en utveckling som under åren gett oss en ännu vassare servicelinje som allt bättre och mer effektivt förser kunder med attraktiva alternativ utifrån allehanda behov och önskemål. 

Så kom corona, först som en vagt oroande vindpust om ett lokalt utbrott långt härifrån i den kinesiska staden, som få ens hört talas om tidigare, Wuhan. Många gav uttryck för en oro men det är svårt att tro att någon fullt ut kunde ana hur den vindpust på bara någon vecka skulle förvandlas till en brutal orkan som obönhörligt snabbt svepte över jorden.

I orkanens spår fann vi oss i en situation med inställda flyg, stängda flygplatser, avrådan att resa utanför kommungränsen och en stigande skräck för smitta och död. Inte bara reseindustrin tog stryk, hela världsekonomin var plötsligt i gungning, börserna kraschade i USA, i Asien, i Europa och det gjordes mörka jämförelser med att vi nu är på väg om mot en lika brutal lågkonjunktur som den som efterkom den svarta torsdagen på Wall Street den 24 oktober 1929. 

Nu, sju månader senare, tenderar världens ekonomi att hämta igen tappad mark, börserna är tillbaka på samma sky high nivåer som innan corona. Det senare som ett resultat av gigantiska stimulansåtgärder från varenda liten centralbank runt om på jorden, biljon efter biljon har lastats in för att få det ekonomiska systemet att flöda igen och för att mänskligheten ska undkomma den slutgiltiga avgrunden – ragnarök. Bransch efter bransch har börjat se en ljusning runt hörnet och med hjälp av statliga stöd kunna känna tillförsikt.

Men, det är en näring som inte är med på detta enda tåg som rullar framåt – vår bransch, rese- och mötesbranschen stapplar fortsatt på knä mot vad som nu synes det enda möjliga slutet – stupstocken. 

Den mätning vi genomfört under sista veckan i september och första i oktober visar att resebyråerna och researrangörerna fram till nu, trots korttidsarbete och omställningsstöd, varit tvungna att ta avsked till 44 procent av sina kollegor och bedömning är att om bara sex månader kommer denna siffra vara över 60 procent.

Reseindustrin är i viss mån speciell till sin karaktär då det finns en uppsjö av mindre företag, företag som hittat en nisch för att attrahera specifika målgrupper. Därutöver finns ett par stora aktörer med utländska intressen. Men inte ens de senare, trots betydligt större finansiell styrka, står stadigt och man behöver därmed inte mycket fantasi för att förstå situationen hos de mindre bolagen – branschen möter ett blodbad. 

I undersökningen gör också närmare 70 procent av beslutsfattarna på resebyråerna och researrangörerna bedömningen att deras ekonomiska situation till och med kommer att vara sämre om sex månader än vad den är i dag. Detta framtidsscenario bekräftas också av andra mätningar vi gör.

I den kvartalsåterkommande mätningen ”Nordiskt affärsreseindex” som genomförs bland inköpare av resetjänster på företagen samt affärsresenärer ger en lika mörk bild. I den svenska delen av mätningen för kvartal tre gör 73 procent av de tillfrågade bedömningen att man kommer resa mindre på tolv månaders sikt än idag. Med andra ord är denna kris långt ifrån över även om resten av ekonomin ser en ljusning. 

Många av resebolagen har ändå kunnat tillskansa sig av de stöd som erbjudits – subventionerat korttidsarbete, omställningsstöd, reducerad arbetsgivaravgift, hyresstöd och extra ägartillskott men vad undersökningen visar är att dessa långt ifrån är tillräckliga.

Det branschen framhåller är, till att börja med, att stöd för korttidsarbete förlängs efter nyår och även att 80 procent nivån återinrättas, men det som alla i allra högsta grad vill se är ett riktat stöd till branschen baserat på omsättningstapp. Detta borde vara en angelägen fråga för Sveriges regering av flera skäl. Även om branschen är inne i en strukturell omvandling så är corona inte av strukturell art och resebranschen är utan tvekan en av de i särklass hårdast drabbade.

Resenäringen är en bransch som i många fall är en första anhalt för de unga på arbetsmarknaden, en väg in i arbetslivet. Om inget sker i Sverige riskerar stora delar av verksamheten hamna i utländska händer, dels på grund av stora kapitalstarka aktörer som booking och hotels.com samt dels på grund av att stöd till den nationella resenäringen görs i flera av länder i vår närhet. Dessutom kan situationen närmast ses som att branschen belagts med näringsförbud då UD ganska trubbigt utfärdar en avrådan till resor till i princip ALLA länder utanför EU, en förödande åtgärd för den som lever av att människor reser. 

Vad branschen, enligt resultaten i undersökningen efterfrågar utöver rent ekonomiska stöd är en mer nyanserad avrådanspolitik där UD med stöd av experter från vår bransch utarbetar riktlinjer för vart och under vilka villkor man kan resa till olika länder, branschen kommer definitivt bistå UD med sin expertis för att få till detta. Vidare vill man se en översyn och förändring av ”Paketreselagen” som i sin nuvarande utformning sätter researrangörerna i en rävsax där de ej får pengar tillbaka från flygbolagen men tvingas ersätta kunden vid inställda resor. 

Sist men inte minst och naturligtvis ogenomförbart i ett öppet samhälle med press- och yttrandefrihet, men man önskar att media kunde ge en mer nyanserad bild av läget, det är trots allt inte så att sjuka ligger i drivor utmed strandpromenaderna i Costa del Sol.    

Analys: Jan Ogner, Nordic Bench

Här är hela rapporten.

7 kommentarer

  1. Anders: Kanske då läge för många att skola om sig och göra något annat än att jobba resebranschen. Det går liksom inte att resa nu, så är det, bara att acceptera och agera därefter.
  2. Kalle L: Lite dyrt att ställa upp på TMA just nu eller?
  3. John Doe: Redan innan Corona så hade många OTA-jobb flyttats till låglöneländer för att kunna konkurrera på Momondo och Skyscanner. Det är relativt enkla arbetsuppgifter, och skandinaver kan engelska. Kunderna skall dessutom göra mycket av jobbet online. Visst att OTAerna får klagomål av kunder om den engelska dialekten i Indien, men det är bättre det än att gå med förlust pga man skall betala dessa höga löner i Västeuropa och samtidigt priskriga på Momondo. Eller så kan man som OTA ha denna Västeuropeiska kundtjänst och ha högre priser på Momondo. Men då kommer man som OTA inte synas på Momondo. Ticket.se till och med flyttat delar av sin kundtjänst till Indien. Smart, så räddar Ticket också jobb för sina kvarvarande anställda i Sverige. Alternativet på sikt är ju att bolaget läggs ned.
  4. Jakob: Får man lov att fråga dig, Anders, vad du ens gör i detta forum om du är så negativt inställd till resebranschen? Du tycks verka i ett sammanhang som inte är så hårt drabbat och klarar långa nedstängningar, det är bara att gratulera, så varför göra saker värre för en bransch som lider?
  5. Tommy: Andreas är ju klart en trädkramande miljömupp som inte förstår sitt eget bästa. Utan Turism från västvärlden kommer miljontals människor slängas ut i fattigdom och svälta/dö pga av utebliven turism. Tjuvjakten kommer öka på utrotningshotade djur med, men det är klart Anders ser inga problem från sitt lattekafé på Södermalm. Anders är som alla andra på Södermalm en verklighetsfrånvarande Soyboy som lever i en bubbla.
  6. Benedikt Kristinsson: Det finns ett behov av paketresor även i framtiden. Allt annat prat är bara trams. Däremot kommer resandet att förändras avsevärt. Det blir mindre av gruppresor, konferenser och evenemang. Långväga resor kommer att minska. Allt som är trångt får svårt. Däremot så har behovet i de osäkra tider vi lever i, att anlita en resebyrå / arrangör ökat i min mening. Det finns både hot och möjligheter och vi måste helt enkelt anpassa oss.
  7. Anders: JAKOB: jag tittade in här och konstaterar att det är "becksvart för reseindustrin" och detsamma gäller en del andra branscher, och konstaterar vidare att man då förmodligen gör bäst i att söka sig bort från denna bransch till nån annan...gör inte det hela värre utan bara läser fakta, simple as that. TOMMY: Trist med dina påhopp i detta forum, kallar andra för miljömuppar när jag de facto har ett SAS guldkort och ungefär 300.000 SAS poäng att använda. Brukade flyga 2 ggr veckan och då alltid med SAS, har även köpt SAS aktier. Det som är problemet med dig Tommy är att du säger att resebranschen är nåt unikt fenomen som om den försvinner skapar problem för miljö och människor, och det är precis vad den här branschen alltid gjort dvs försökt att alltid brösta upp sig och leka märkvärdiga. Vet du , för en vanlig affärsresenär är det här med att boka en resa mellan Stockholm och Göteborg inte en akademisk fråga som du verkar få det till, utan helt enkelt några knapptryck på ett tangentbord så är det hela klart. Om jag skulle vara du skulle jag byta bransch omgående. Lovar dig, världen stannar inte för att du inte finns och trycker på boka knappen.