Annons:

Annons:

ANALYS: Resebranschen efter Covid-19

Tågexperten Mats Nyblom analyserar hur reseindustrin kommer att påverkas av corona. Han tror på en återgång till bilsemestern.

Att Covid-19 lagt en våt filt över hela resebranschen är en av de enklare analyser man kan göra denna vår. Men hur kommer det gå när krisen är över? Jag passar på att resonera lite kring hur jag tänker. Men det blir ju spekulationer. Vore roligt om vi kunde få en diskussion här. Du är mer än välkommen att reflektera och kommentera!

Det finns många sätt att segmentera resemarknaden. Den vanligaste är kanske med utgångspunkt från reslängden: lokal, regional, fjärr och ”long-distance” (interkontinental). Ett annat sätt är i transportslag; buss, spårväg, tunnelbana, bil, tåg, båt och flyg.

Det mest relevanta sättet för en analys är att utgå från resebehoven. Den grövsta indelningen är arbetsrelaterade resor och fritidsresor. De arbetsrelaterade resorna kan i sin tur indelas i dels arbetsresor, dvs mellan bostad och arbetsplats, de är oftast lokala, och dels tjänsteresor dvs resor i tjänsten till andra platser än arbetsplatsen. Dessa resor kan vara allt från lokala till long-distance. En typ av fritidsresor är ”nytto-fritidsresor”, dvs resor till firanden, släktingar, bekanta etc. De kan vara lokala till fjärr, men sällan long-distance. Den andra typen är ”upplevelse-fritidsresor”, dvs resor man gör för den egna upplevelsens skull. De är många gånger long-distance, men alla reslängder finns här.

Tåg och bil fram, flyget tillbaka

Innan vi benar vidare i de olika resebehoven, en kort reflektion över hur de olika transportslagen påverkas. I alla fall inledningsvis kommer nog bilen komma ut starkt. Vi har under lång tid blivit rekommenderade att undvika kollektiva färdmedel. Bilen upplevs som smittsäker och innan vi är helt säkra på att smittan är borta kommer många gärna åka bil. Låga bränslepriser talar också för detta. Flyget lär få det svårt att komma tillbaka. En omfattande nerstängning i en så pass tung bransch leder till en lång startsträcka att komma tillbaka. Detta gäller i synnerhet inrikesflyget som redan tidigare har haft problem. Sverige från Sundsvall och söderut behöver knappt ett inrikesflyg. Många tjänsteresenärer lärde sig att tågresor var lika med effektiv arbetstid. Inrikesflyget (som f ö peakade redan 1990) kommer aldrig komma tillbaka till ens 2018 års nivå. En region som kan bli en förlorare här är Göteborg. Göteborg saknar tillhörighet till en internationell storstadsregion och därigenom stort resandeunderlag.

Den internationella trafiken kan få en annan utveckling. Jokrar i den leken är låga bränslepriser och kanske tillgång till flygplan till låga kapitalkostnader. Flygets chans att komma tillbaka hyggligt snabbt är med riktigt låga priser som lockar till spontant resande. Flyget lider dessutom av en ”Greta-effekt” (kommer ni ihåg Greta?) som sannolikt är kvar efter Covid-19. Så antagligen kommer flyget inte tillbaka internationellt heller. Detta kommer ganska snabbt leda till stor press på flygplansindustrin. Boeing och Airbus är två omhuldade klenoder som lär får det riktigt tufft.

Arbetsrelaterade resor minskar

Min bedömning är att arbetsrelaterade resor inte kommer att återgå till den gamla nivån. Det snabba införandet av distansarbete och internetbaserade möten har lett till att många har etablerat mer effektiva arbetssätt än sådana som innebär resor. Jag gissar att kollektivresandet i rusningstid kan landa på en nivå 20-25 % lägre än tidigare. Det är i grunden en positiv utveckling eftersom peak-belastningen är dyrbar både vad gäller investering i kapacitet och utförandet av denna peak-kapacitet. Jag gissar att även tjänsteresorna kommer att gå ner på ett liknande sätt. Flyget kommer drabbas hårdare, medan tåg och bil kommer att drabbas lindrigare.

Veckoslutstopparna blir ännu större

Nu till privatresorna. Jag tror att den restyp som snabbast kommer återgå till den normala är ”nytto-fritidsresor”. Denna restyp kan t o m få ett uppsving efter att många har varit isolerade från varandra. Dessa resor är koncentrerade till veckosluten så behovet av kapacitet kan komma att accentueras ännu mer kring veckoslut eftersom de arbetsrelaterade resorna (som ju sker i arbetsveckorna) antagligen går ner. Med låga bränslepriser, höga tågpriser och oro för smitta kan bilen mycket väl bli en vinnare.

Tar flyget chansen, eller blir bilresor den nya upplevelseresan?

Den grupp resor som är svårast att förutspå utvecklingen på är ”upplevelse-fritidsresorna”. De mer storslagna resorna i denna kategori som går till fjärran mål, som är dyrbara och som planeras långt i förväg kommer sannolikt att få en mycket trög start. Jag gissar under 50 % av volymen även ett år efter att Covid-19 är över. Man vill känna sig trygg för att det inte kommer fler smittovågor innan man tar sådana stora resebeslut. Detta kommer drabba flyget hårt. Flygets chans här är att med låga priser till följd av låga bränslepriser och kanske även låga priser på kapitalet locka folk att med kort framförhållning göra resor på medellång distans till ”trygga destinationer”. Här skulle tåget kunna se en möjlighet att komma in på en marknad man inte varit på. Men jag tror tyvärr inte att tågbranschen har organisationen och flexibiliteten för att ta vara på denna möjlighet. Flyget är mer flexibelt. Just möjligheten att med kort framförhållning kunna erbjuda resor, och kanske hela paket, till vad som anses vara ”trygga destinationer” kan vara flygets stora chans att komma tillbaka.

Bilen är en bubblare. Är semesterresan sommaren 2021 en bilresa i Europa?

Analys: Mats Nyblom

5 kommentarer

  1. Micke: Varför har inte turistbussen tagits med i denna analys av branschen, detta alternativ som bör anses (källor finns att tillgå på ett flertal ställen) vara det mest klimatsmarta alternativet utelämnas ofta när liknande analyser görs, så också i detta fall. Allt fokus ligger på flyg och tåg vilket jag anser vara ett utelämnande av en hel bransch inom resenäringen.
  2. Travelman: Skribenten är tågexpert, därav inget bussalternativ, med lägre prisnivå. Bilen lär på ett uppsving men alla vägar tex E20.håller inte måttet på vissa sträckor efter 50 års resande, det gäller oxå E4 norr om Gävle. Skribenten missade båttrafiken oxå & har inte tillräckligt mycket kunskap & erfarenhet av flygresande.
  3. Lena: Vädret i Norden är inte alltid semester-vänligt. Man vill inte se sin semester regna bort. Det talar för sug efter väder-säkra destinationer. Ex Medelhavet. Miljömässigt bättre att fylla ett charterflyg, än att alla åker i egen bil
  4. Mats Nyblom: Långväga buss och sjöfart utför ett förhållandevis litet transportarbete och utlämnades då utymmet är begränsat. Tankar om dessa transportslag mottas gärna i kommentarsfältet.
  5. AOS: Bussresandet, weekend resor, till storstäder som t ex Stockholm genererade en turistonsättning på ca 1,3miljarder 2019. Detta kan man inte betrakta som en liten bransch. Lite mer på fötterna vore bra innan man uttalar sig tvärsäkert.

Prenumerera gratis på Travel News fullmatade nyhetsbrev och få senaste nytt från reseindustrin varje vardag senast klockan 8.