Annons:

Annons:

Här är BRA:s försvarstal för Bromma

Med anledning av den senare tidens utspel från politiker om att Bromma flygplats kan komma att stängas innan avtalet med Stockholms stad går ut 2038, vill BRA förklara varför just Bromma flygplats behövs och inte kan ersättas med ett mer eller mindre utbyggt Arlanda, skriver bolagets vd Geir Stormorken ett pressmeddelande.

Geir Stormorken, VD för BRA:

– Bromma behövs – det är hela Sveriges flygplats.

Vi har trafikerat Bromma under lång tid och lärt känna våra resenärer. De är i stor utsträckning människor som arbetspendlar, driver företag i våra regioner och reser mycket i jobbet. Många av dem vittnar om att det är just Brommas läge som gör det möjligt för dem att bo kvar ute i landet och ändå lösa livspusslet utan att flytta till Stockholm. För alla dessa människor är inte Arlanda ett alternativ, oavsett hur många landningsbanor som byggs i framtiden. Vi ska komma ihåg att resenärerna på Bromma oftare bor ute i landet än i Stockholm, flygplatsens framtid är alltså en angelägenhet för hela riket. Statliga Swedavia moderniserar dessutom just nu flygplatsen för 1, 5 miljarder.

– Bromma flygplats är viktigt för Stockholmsregionen.

En huvudstads konkurrenskraft avgörs i stor utsträckning av hur goda kommunikationer och hur modern infrastruktur som erbjuds. Stockholm behöver en citynära flygplats som en förlängning av kollektivtrafiken för att stå sig i konkurrensen med andra huvudstäder när bolag tittar på var man ska placera huvudkontor och bedriva verksamhet. Kista, Solna och Sundbyberg som ligger nära Bromma har utvecklats starkt. Tvärbanans nya station på Bromma Flygplats kommer att invigas 2020.

– Bromma flygplats ger Sverige ett konkurrenskraftigt inrikesflyg.

För människor som behöver och använder inrikesflyg är konkurrens på de olika linjerna viktig. Det håller prisbilden på en rimlig nivå och säkerställer en attraktiv tidtabell. De flesta vet vad som händer med biljettpriserna och med tillgängligheten när en ort trafikeras av fler än ett flygbolag, kan lätt hålla med om att skillnaden blir enorm.

– Bromma flygplats säkerställer ett hållbart inrikesflyg.

Vi som svenskt flygbolag arbetar sedan länge systematiskt med att minska vår miljöpåverkan. Vi har investerat i marknadens mest bränsleeffektiva och därmed klimateffektiva flygplansflotta. Våra ATR 72-600 turbopropeller bullrar mindre än jämförbara flygplan och flyger så pass lågt att deras klimatpåverkan inte behöver räknas upp med den så kallade ”höghöjdsfaktorn”. Från 2020 kommer 70 procent av vår flygtrafik bedrivas med dessa flygplan. Vi arbetar även för att öka inblandningen av hållbara biobränslen i våra tankar och klimatkompenserar för 110 procent av våra utsläpp av växthusgaser. Swedavia som äger och driver Bromma flygplats har dessutom ett miljöarbete i absolut internationell toppklass och säkerställer att hela resans klimatpåverkan blir så låg som möjligt.

– Utan Bromma flygplats förlorar Sverige nationell och internationell konkurrenskraft och begränsar livsvalen för människor.

Vi som idag står för 95 procent av flygtrafiken på Bromma har inte förutsättningar att flytta vår verksamhet till Arlanda. Det innebär att om Bromma flygplats försvinner så försvinner 30 procent av den svenska inrikesflygtrafiken. Orter som helt kommer att tappa flygförbindelse till Stockholm blir Växjö, Halmstad, Kristianstad och Trollhättan. Orter som helt kommer att förlora konkurrens på flyglinjen blir Ronneby, Kalmar, Sundsvall, Östersund, Visby och Ängelholm.

Vi menar att det är huvudlöst att tidigarelägga stängningen av den flygplats i Sverige som redan nu är navet för ett hållbart inrikesflyg, säkerställer tillgängligheten i Sverige och dessutom kan bli en helt grön flygplats med elflyg i framtiden. Svensk forskning ligger i framkant och vi tror på elflygets möjligheter att ta över kortare flyglinjer redan inom några år. Då skulle Bromma flygplats passa som föregångsflygplats och Sverige skulle kunna visa på ett ledarskap inom omställningen till ett fossilfritt inrikesflyg.

Vi tillhandahåller ett modernt, ansvarsfullt och hållbart inrikesflyg med Bromma som nav och vi hoppas få fortsätta utveckla det även in i framtiden.

3 kommentarer

  1. Charlie: Bra där!
  2. Tim: Vad ska han annars säga?
  3. Gus: Linjeflyg tvingades lämna Bromma, men behovet av en flygplats i Stockholm för småflyget fanns då och finns fortsatt. Att lägga ner BMA och flytt småflyget till ARN är inte och kommer inte att vara ett alternativ. Sedermera har BRA tillkommit och nyttjar BMA, men det får inte undantränga småflyget. Stockholms stads önskemål att få BMA för att bygga bostäder bör avvisas nu och framgent.

Prenumerera gratis på Travel News fullmatade nyhetsbrev och få senaste nytt från reseindustrin varje vardag senast klockan 8.