Annons:

Nya regler för inresor till Sverige – det här gäller

I dag börjar nya regler att gälla för personer som reser till Sverige. Utländska medborgare över tolv år måste visa upp ett negativt covidtest som är maximalt 48 timmar gammalt, skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida. Testet kan vara antingen ett PCR/NAAT-test eller ett antigentest.

För arbetspendlare och gränsstudenter räcker det att visa upp ett vaccinationsintyg, alternativt ett test som har utförts under den senaste veckan.

Svenska medborgare är helt undantagna kravet på covidtest. Däremot rekommenderas alla som reser in i landet att testa sig så snart som möjligt efter ankomst.

I dag införs också nya regler för långväga kollektivtrafik inom Sverige. Den som bedriver resor på längre än 150 kilometer ska ”så långt det är möjligt” säkerställa att alla passagerare har tillgång till en sittplats och vidta smittskyddsåtgärder.

3 kommentarer

  1. Erik: Återigen så gör man skillnad på folk och folk vilket gör detta helt tandlöst egentligen. Jag har full förståelse för att man inte kan neka den egna befolkningen inresa, men detta daltande med ”rekommenderas att testa sig vid hemkomst”. Gör ju varken till eller från. Du löper ju inte mindre risk att smittas utomlands bara för att du är svensk medborgare än om du inte är det. Rent logiskt så skulle det ju vara ett testkrav på flygplatsen/hamnen. Det funkar ju i andra länder, visst väntetiden blir ju längre men vilket är värst?!
  2. Peter: Om du läser på lite så tillåter inte vår grundlag det du föreslår. Regeringsformen 2 kap, 6-7§
  3. Erik: Finns inget som hindrar myndigheter/regering från att kräva test vid ankomst till Sverige så länge man inte nekar svenska medborgare inresa.