Annons:

SRF i momsdebatten: Vi avråder våra medlemmar att återkräva pengar

I en debattartikel från den 16 maj 2023 skriver Mats Lövgren att resegrossisten RK Travel Group (RK) blåser sina kunder genom ett affärsupplägg som beskrivs som bedrägeri. RK svarar på artikeln i ett inlägg från den 21 maj 2023. Vi får med det här inlägget nyansera Mats Lövings beskrivning av RK:s affärsupplägg och visa att det inte är fråga om något bedrägeri i momsrättslig mening. SRF-medlemmar som köpt resor från RK behöver med andra ord inte vara oroliga, skriver Didrik von Seth i en avslutande debattartikel.

Momsreglerna som styr beskattningen av just resor och resepaket är komplicerade – inte bara för att det finns specialregler om vinstmarginalbeskattning, utan också för att olika EU-länder tillämpar reglerna på olika sätt. I Sverige är det till exempel frivilligt att tillämpa VMB på försäljning till företagskunder, medan det är tvingande i andra EU-länder. 

Affärsupplägget Mats Löving upplever som en blåsning är följande:

  1. RK har sålt resor under sitt tyska momsregistreringsnummer (för att kunna göra avdrag för tysk ingående moms)
  2. Till svenska resebolag som tillämpat svensk VMB på sin försäljning.

Med hänvisning till den tyska bestämmelsen i artikel 13 b skulle det svenska resebolaget varit skattskyldigt för tysk moms med anledning av inköpet från RK. Vi har inte en sådan bestämmelse i Sverige. Om RK i stället hade varit etablerat i Sverige och resorna hade ägt rum i Sverige hade RK varit tvunget att debitera svensk moms på försäljningen till det svenska resebolaget och den momsen hade inte varit avdragsgill för det svenska resebolaget, efter det råder avdragsförbud för ingående moms vid tillämpning av VMB.

Momsen är en flerledsskatt, så momsen ska hanteras och bedömas i varje transaktionsled. Huruvida RK har avdragsrätt för ingående moms för sina inköp eller inte kan vara en faktor som påverkar priset ut mot kund. Om RK inte hade kunnat tillämpa den tyska specialbestämmelsen skulle RK ha debiterat tysk moms på fakturan till resebolagen. I sådant fall hade resebolagen burit en momskostnad i form av denna moms. 

Sammantaget vill vi betona att det ligger i systemet för VMB att resebolagen ska bära en momskostnad. Det är alltså inte fråga om en situation liknande ”Tryckerimålet”. Vi har därför svårt att se att resebolagen på kontraktsrättslig väg skulle vinna framgång med att återkräva RK på moms som RK rätteligen har fått återbetald. Som framgår av information på våra medlemssidor avråder vi därför SRF:s medlemmar att agera på det sättet som Mats Löving föreslår. 

Didrik von Seth, vd SRF

Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen, SRF, har cirka 300 medlemsföretag som sysselsätter 6 000 anställda. De står för mer än 80 procent av svenska resebyråers och researrangörers omsättning, med en omsättning på 50 miljarder kronor 2017. SRF arbetar för sunda konkurrensförhållanden och en positiv utveckling av den svenska resebranschen. Medlemskap i SRF innebär en kvalitetsstämpel och krav på att följa SRF:s riktlinjer och stadgar.

Sara Andersson

Advokat

ASTRA ADVOKATER

3 kommentarer

  1. Göran Grell: Tack SRF och Didrik för att ni ha satt er in i frågan. Respekt till Travel News som nu öppet och prestigelöst visar hur det ligger till. Vi behöver en bra branschtidning som bygger vår vår industri, men också kritiskt granskar vår bransch. Fortsätt med det. Nu vill vi på RK framåt och fortsätta göra det vi är till för: producera gruppresor och ge service till våra kunder. Tillsammans bygger vi och utvecklar vår bransch. Mvh Göran Grell, VD RK Travel Group AB
  2. Travel News: Skönt att någon förstår vad vi håller på med. Viggo Cavling, Travel News
  3. Thomas Olsson: Hatten av till både SRF og TN! Magplasket og dubbla Mollbergaren Blev till en härlig simtur!