Annons:

Debatt: Det är dags för en schyst hotellmärkning!

När mörkret lägger sig här hemma och skolorna gör uppehåll längtar många efter att åka utomlands, vila och uppleva nya saker. Men trots att fler och fler vill resa klimatsmart och ta hänsyn till människor och miljö på resmålet, visar nätverket Schyst resandes kartläggning att det fortfarande är svårt att hitta hotell med hållbarhetsprofil. Schyst resande uppmanar nu resebranschen att göra det möjligt att boka boenden där personalen har rättvisa arbetsvillkor, där hänsyn tas till miljö och där risker för barn och lokalbefolkning minimeras.

För de som bäddar sängar, passar upp och lagar mat på svenskarnas semesterhotell runt om i världen är dagarna ofta långa och lönerna låga. Många av de som jobbar på hotellen i till exempel Thailand och Dubai är migrantarbetare, och det är vanligt att arbetsgivarna utnyttjar dem eftersom de inte vågar protestera av rädsla för att bli av med jobbet eller tvingas åka hem.

Men idag saknas alternativ för den som vill boka ett hotell som tar hand om sina anställda. En ny kartläggning som nätverket Schyst resande gjort av nio hållbarhetsmärkningar visar att ingen av dessa kan garantera bra arbetsmiljö, rimliga löner och arbetstider för personal som jobbar på hotell utanför Europa. Ingen av dessa nio är en oberoende internationell märkning som täcker in både sociala, ekonomiska och miljömässiga krav. Att en märkning ägs och drivs av en fristående aktör som inte styrs av resebranschen är avgörande för att förändringar ska ske, annars riskerar ekonomiska överväganden att sätta stopp för satsningar på rättvis övertidsersättning eller nödvändiga löneförhöjningar för hotellstäderskorna. Enligt en ny rapport från Tillväxtverket är granskning av en oberoende part också viktigt för att undvika att företag med hjälp av en märkning framställer sig som mer hållbara än de faktiskt är. Rapporten pekar på att företag som använder hållbarhetstämpeln för kommersiella syften istället för att faktiskt genomföra förbättringar urholkar förtroendet för märkningar.

Ett initiativ som de stora resejättarna Apollo och TUI (fd Fritidsresor) använder sig av är märkningen Travelife. Det är branschens egen globala standard. Även om Travelife ställer krav kring hotellens miljöarbete, respekt för kulturen på resmålet och personalens rättigheter så är märkningen problematisk då ingen ideell organisation, fackförbund eller annan oberoende part är med och styr över certifieringsprocessen. Det finns alltså ingen fristående organisation som kan intyga att vardagen för de anställda på de godkända hotellen faktiskt blivit lite mer uthärdlig. Personal på Travelifemärkta-hotell i Turkiet uppgav till exempel i intervjuer 2015 att lönerna inte gick att klara sig på och att de inte fick den övertidsersättning de har rätt tid, bägge tydliga brott mot certifieringens kriterier.

Vi föreslår att resebranschen startar dialog med fackförbund och ideella organisationer för att utveckla en internationell märkning som omfattar både miljö, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter och som granskas av oberoende part. Kraven på hotellen ska vara i linje med internationella konventioner, till exempel FN:s arbetsorganisation ILO:s konventioner om anställdas rättigheter. Märkningen bör också omfatta krav på att hotellet stöttar lokal ekonomi, genom att till exempel köpa in närproducerad mat och dryck. En möjlig väg framåt är att göra den befintliga märkningen Travelife till en självständig organisation där branschen inte är den dominerande aktören.

Världens största reseföretag, TUI, beskriver i en reklamfilm sin satsning på ”positiv turism”. TUI äger 380 hotell runt om i världen och anlitar också externa hotell när de säljer paketresor. I filmen putsar en kvinna glasrutorna i hotellentrén medan berättarrösten slår fast att ”alla har rätt till bra arbetsvillkor”. TUI kan ta steg mot att hålla det löftet till sina kunder genom att driva på för att en oberoende hållbarhetsmärkning av hotell tas fram.

Vi tror att turismsektorn har mycket att vinna på att kunna erbjuda resenärerna hotell som behandlar både personalen och de som bor på resmålet väl. En undersökning som researrangören Apollo utförde i januari 2019 visar att hållbart resande är en av de stora trenderna. Det företagets resenärer är absolut mest måna om är det lokala samhället. Men trots att svenskarna nu alltså vill semestra mer hänsynsfullt, kan branschen ännu inte möta efterfrågan. Medan den som vill pensionsspara hållbart eller handla rättvist producerat kaffe i mataffären har allt mer att välja på, är det framförallt poolens storlek och avstånd till stranden som dominerar bokningssidorna för semesterboendet. 

Enligt Tillväxtverket kan en hållbarhetsmärkning också gynna reseföretagen genom att möjliggöra erfarenhetsutbyte, bidra till kompetensutveckling och vara en hjälp i att prioritera och få struktur på hållbarhetsarbetet. Märkningar som innehåller oberoende kontroller och kräver öppenhet av företagen fungerar också som en sporre för att åstadkomma förbättringar. Tillväxtverket pekar även på att det finns en brist på märkningar och andra metoder för arbetet med etiska och sociala frågor. Det finns renodlade miljömärkningar för hotell i Norden och Europa som kommit långt, men när det gäller märkningar med kriterier för arbetsvillkor och mänskliga rättigheter finns alltså ett tomrum. Här finns en outnyttjad potential: om branschen får verktyg för att strukturera sitt arbete skulle de kunna vara mer ansvarsfulla arbetsgivare och i större utsträckning ge inkomster till lokalsamhället. 

Hållbarhetsfrågorna har blivit allt mer synliga i resebranschen, men nu är det dags för ett rejält kliv framåt. Turismsektorn bidrar till viktiga arbetstillfällen runt om i världen, och är en nyckelspelare för att vi ska nå FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. En oberoende hotellmärkning är en viktig hållplats på väg mot målen om goda arbetsvillkor och ökad jämställdhet. Till exempel leder vettiga löner till att anställda inte behöver jobba både sena kvällar och ta pass på lediga dagar för att få ekonomin att gå ihop. Istället för att tillbringa nästan all vaken tid på jobbet kan de hotellanställda hinna umgås med sina barn. Frågan om de låga lönerna är också en jämställdhetsfråga, eftersom de lägst betalda på hotellen ofta är kvinnorna som städar och bäddar sängar. Så vad säger ni reseföretag, när kan vi boka hållbarhetsmärkta hotell där de anställda har bra arbetsvillkor?

Ulrika Urey, Kanslichef, Fair Action
Pim van Dorpel, Vice ordförande, Hotell- och restaurangfacket
Helena Myrman, Projektledare, Nätverket Schyst resande
Henrik Ehrenberg, Samhällspolitisk chef, Unionen
Sofia Östmark, Kanslichef, Union to Union
Joel Borgström, Tematiskt ansvarig för barns trygghet inom resande och turism, World Childhood Foundation

Faktaruta Travelife
Travelife är resebranschens egen hållbarhetsmärkning av hotell. Drivs som ett dotterbolag till den brittiska resebranschorganisationen ABTA. Ingen ideell organisation, fackförbund eller annan oberoende part är med som garant för att kriterierna följs i praktiken. Hotell med märkningen finns i hela världen och omfattar både sociala, ekonomiska och miljömässiga kriterier. 

Kommentarer är stängda.