Annons:

Debattsvar: Nu räcker det.

För några dagar sedan publicerade Travel News ett debattinlägg där det påstås att RK Travel Group ”lurar branschen på mångmiljonbelopp” . Inlägget är skrivet av PR-konsulten Mats Lövgren som arbetar med ”publicitet och opinionsbildning” på en PR-byrå i Göteborg, skriver Göran Grell, VD RK Travel Group AB i ett debattsvar.

”Vi på RK har ingenting att dölja när det kommer till vår momshantering”

Läs det första inlägget här.

Mats Lövgrens debattinlägg innehåller inte bara en mängd ogrundade och grova anklagelser utan även en lång rad sakfel. Som VD för RK ser jag därför ett behov av att bemöta hans påståenden.

Saken handlar alltså om moms, TOMS och EU direktiv. Vi är nog många som tycker att momssystemen är komplicerade, särskilt de speciella regler som gäller för oss i resebranschen. För att säkerställa att saker och ting hanteras i enlighet med gällande regelverk anlitar RK världens största bolag inom hantering av utlandsmoms, VAT IT. VAT IT har lokala momsexperter i 115 länder, 13.000 kunder och fler än 1.000 anställda. 

Jag ska ändå försöka att kort beskriva hur det hänger ihop. 

 • Som bekant har resebranschen ett eget sätt att hantera moms. Det följer bland annat av det regelsystem som kallas TOMS – Tour Operator Margin Scheme.
 • TOMS innebär bland annat att researrangörer, dvs. RK:s kunder, ska tillämpa vinstmarginalbeskattning (VMB). Det innebär att de vid beräkningen av momsen ska utgå från sin vinstmarginal på den sålda tjänsten, i stället för försäljningspriset som vid vanliga momsberäkningsregler. 
 • Researrangörernas beskattningsunderlag beräknas genom att researrangören från sin intäkt från resan drar av kostnaderna för de tjänster som kommit resenären till godo. 
 • RK är inte en researrangör utan en resegrossist och omfattas därmed inte av TOMS. RK ska alltså inte tillämpa VMB, utan vanliga momsregler. 
 • RK:s affärsidé är att producera gruppresor. Det innefattar att köpa in tjänster från olika utländska leverantörer (hotell, restaurang, transport osv). Dessa leverantörer skickar sina fakturor till RK och lägger då på moms. RK betalar dessa fakturor.  
 • De olika inköpta tjänsterna sätts samman till en gruppresa som RK säljer till sina kunder för ett pris som sätts för hela resans innehåll. Till följd av TOMS-reglerna lägger vi inte på någon svensk moms när vi fakturerar våra kunder priset för gruppresan. 
 • I priset för resan så ingår den moms som RK betalat till de utländska leverantörerna. När kunden ska beräkna sitt beskattningsunderlag enligt VMB-reglerna så tillgodogör sig kunden alltså den moms som RK betalat till de utländska leverantörerna genom att detta belopp dras av som en kostnad. 
 • RK, som tillämpar vanliga momsregler, kan däremot inte dra av den ingående momsen i Sverige eftersom den är kopplad till en tjänst som utförts utomlands. Momsen blir därför en ren kostnad för RK. 
 • För ett antal år sedan kom en dom från EU-domstolen. Den har resulterat i att det i vissa EU-länder är möjligt för oss och andra resegrossister inom EU att ansöka om ersättning i efterhand för moms som vi betalar till våra leverantörer för vissa typer av tjänster, i ett fåtal länder och under vissa förutsättningar.
 • Att begära ersättning för moms i efterhand har inte researrangörer möjlighet att göra. Anledningen till det är att de tillämpar VMB. Som beskrivits så har de därmed redan ”tillgodogjort sig” momsen som RK betalar till de utländska leverantörerna genom att detta dragits av som en kostnad vid beräkningen av beskattningsunderlaget.  
 • Det vore därför märkligt, och sannolikt i strid med skattereglerna, om den momsersättning som RK har fått i stället skulle hamna hos researrangörerna på det sätt som Mats Lövgren påstår hade varit det korrekta tillvägagångsättet. Konsekvensen skulle bli att de får tillgodogöra sig momsbeloppet två gånger. 
 • Detta är också en avgörande skillnad från det så kallade Tryckerimomsmålet som Mats Lövgren uppehåller sig vid i sitt inlägg. I det fallet fanns det aktörer som hamnade i kläm när inte ersättning för felaktigt betald moms inte ”fördes bakåt” i momskedjan. Som beskrivits uppstår inte den problematiken här till följd av TOMS-reglerna. Tryckerimomsmålet har med andra ord inte med detta att göra och är inte applicerbart.

Som sagt; moms är svårt. Jag hoppas ändå att jag nu har kunnat förklara att Mats Lövgren kraftigt missförstått saker och ting. 

Att saker och ting kan missförstås är en sak. Svårare att respektera är det sätt som Mats Lövgren väljer att uttrycka sig i sitt inlägg. Att påstå att någon har begått brott (”bedrägeri”) eller ”lurat en hel bransch” ska man vara försiktig med. Det gäller i synnerhet när man, som Mats Lövgren, uppenbarligen inte vet vad man talar om.

Att Mats Lövgren inte har förstått hur saker och ting hänger ihop blir även uppenbart när han framför sin uppfattning att RK:s agerande innebär att ”svenska researrangörer ofrivilligt bygger upp ett momsskuldsaldo hos utländska skatteverk”. Så är det naturligtvis inte. RK:s rätt att i vissa fall få ersättning från utländska skattemyndigheter beror på hur vissa länder har tolkat TOMS-reglerna i förhållande till just resegrossister, inte på att någon momsskuld läggs över på våra kunder. 

Det här är inte första gången jag hör talas om PR-konsulten Mats Lövgren. Många av våra kunder har nämligen vid olika tillfällen under det senaste halvåret både brevledes och via telefon blivit kontaktade av honom. Syftet med dessa kontakter verkar ha varit detsamma som med debattinlägget – att driva opinion mot RK och utmåla oss i dålig dager på falska grunder. 

Man kan fundera på varför PR-konsulten Mats Lövgren, som helt verkar sakna anknytning till resebranschen, har ett intresse av att svartmåla RK på det här sättet? Jag tror egentligen inte att han personligen har något emot oss. Det handlar nog helt enkelt om att det finns en uppdragsgivare till Mats Lövgren som har ett intresse av att skapa oreda i branschen genom att försöka slå en kil mellan oss och våra kunder. Uppenbarligen är den uppdragsgivaren beredd att ta till vilka metoder som helst för att åstadkomma detta.  

Avslutningsvis vill jag passa på att säga något kort om den tvist som Rolfs Flyg- och Bussresor har drivit mot RK under ett antal års tid och som Travel News tidigare rapporterat om. Den tvisten har nämligen delvis handlat om just de momsfrågor som Mats Lövgren belyser i sitt inlägg. Den har också handlat om hur ett särskilt avtal som funnits mellan RK och Rolfs ska tolkas. I tvisten så har prövning hittills skett både av en skiljedomare och av Göteborgs tingsrätt. Båda gångerna har RK fått rätt. 

Vi på RK har ingenting att dölja när det kommer till vår momshantering. 

Det är oerhört viktigt för oss att den felaktiga bild som har målats upp genom olika artiklar inte ger upphov till några missuppfattningar hos våra kunder eller hos andra aktörer i resebranschen för den delen. Jag tror mig veta att våra kunder tycker att vi är en seriös partner och att de litar på att vi hanterar saker korrekt och professionellt. Tveka därför inte att höra av er till mig vid minsta fråga eller fundering kring detta. Jag finns tillgänglig 24/7 på 0705-617040 eller goran.grell@rktravelgroup.se.

Med vänliga hälsningar

Göran Grell, VD RK Travel Group AB

9 kommentarer

 1. Jens P Stenseth: Bra där, Göran!!
 2. Terje Dahl: Solklart beställningsjobb från någon ni ligger i tvist med Göran. Det är självklart att inte Rolfs kan dra av momsen eller för den delen ersättas för den OM Rolfs använder VMB (Vinstmarginalbeskattning) gentemot sina kunder. Sedan tycker jag det är skamligt att man kan publicera vad som helst under "Debatt" utan att TN källgranskar informationen som utmålas av "PR konsulter" eller vad man nu väljer att kalla sig utan kunskap i ämnet. Vem som helst med momskunskap i resebranschen hade kunnat skjuta ankan innan den hamnade i TN. Har inte TN kunskap finns ju många i "expertpanelen" som skulle kunna upplysa om detta.
 3. Jan Bodén: Att rena lobbyister får fritt fram att svartmåla enskilda företag i vår bransch under vinjetten Debatt ger en dålig smak i munnen och jag hoppas vi slipper detta framöver. Nu verkar ju dessutom en rättshaverist lika bakom då detta prövats i både skiljenämnd och tingsrätt. Låt dessa juridiska institutioner sköta juridiska frågor mellan enskilda företag och ha en saklig debatt i Travel News.
 4. Andreas Näsman: Konstruktivt och bra som vanligt, Grell!
 5. Travel News: Vill du kommenterar detta. Skriv under med ditt namn och gärna företaget du jobbar på. Ok? Alltså så här: Viggo Cavling, Travel News PS: Vill du tipsa om missförhållande i reseindustrin kan du göra det till oss under källskydd, men använd inte vårt forum för att sprida grundlöst skvaller anonymt.
 6. Paul Svensson: Utmärkt agerat och även formulerat! ✊
 7. Anders Holst: Man läser med förvåning ett debattinlägg där det påstås att begått momsbedrägeri i storleksordningen 50 msk. Men att detta inte polisanmälts. I replik förklarar Göran Grell huvuddragen i hur de komplexa momsreglerna fungerar. RK är dessutom ett stort företag med bokslut som reviderats av renommerade revisorer. Utan anmärkning i detta avseende. Vidare relaterats att tvist med en kund avdömts i flera instanser till RK's fördel. Det jag förvånas över (och tro mig; jag blir sällan förvånad över förhållanden i reseindustrin efter drygt 40 år i branschen) är Travel News agerande. Eller brist på agerande snarast. Man låter publicera anklagelser om bedrägeri i stor skala riktade mot ett företag utan att vare sig polisanmälan gjorts eller relevanta fakta redovisats. Seriösa medier agerar inte så. Jag har alltid betraktat TN som den seriösa branschtidningen. Varför detta magplask?
  • Travel News: Att inte ta upp denna konflikt mellan två bolag i reseindustrin vore ett magplask. Viggo Cavling, Travel News.
 8. Thomas Olsson: Samhällsdebattör!? Att utmåla sig som samhällsdebattör, är att segla under falsk flagg,när man i Själva verket agerar som lejd, og sikkert betald PR konsult, på uppdrag av noen ljusskygg og tilltufsad person?,som inte själv vill skylta med sitt företagsnamn! Skiljedom,og Tingsrättsbeslut är enhälliga! Magplask? Nej, Detta är ett snäpp värre: Dubbel Mollbergare med skruv og landning på ryggen!
Area Sales Manager till Stockholm
Sista ansökningsdag:
5 juni 2024
Flygtaxis Support söker nya medarbetare
Sista ansökningsdag:
4 juni 2024
Clarion Hotel Post söker Food & Beverage Director
Sista ansökningsdag:
28 maj 2024