Annons:

”Nytt EU-förslag riskerar försämra konsumentskyddet för resor”

EU-kommissionen har just lagt fram ett antal förslag om justeringar i EU:s regelverk för resesektorn. Initiativet har som syfte att komma till rätta med tillkortakommanden som blev tydliga under pandemin. Huvuddragen i förslagen är att säkra att leverantörer återbetalar i samband med inställda resor samt göra resandet via flera transportslag smidigare, enligt ett pressmeddelande från Svenska Resebranschföreningen (SRF).

Förslaget som kommissionen la fram i veckan har mötts av blandade reaktioner. SRF välkomnar åtgärderna för att öka tydligheten i regelverken och samtidigt att man påskyndar leverantörers återbetalningar. Leverantörer som flygbolag och hotell kommer att tvingas återbetala till researrangörer inom 7 dagar efter att en resa ställts in. Under pandemin förekom det att leverantörer väntade i upp mot ett och ett halvt år på att återbetala till arrangörer.

Däremot är förslaget om att begränsa förskottsbetalningar av paketresor fel väg då det kommer att driva upp priserna och drabba mindre och medelstora resebolag. Samtidigt kommer konsumentskyddet att försvagas då fler kommer att välja bort paketresor som har ett skydd och ger resenären trygghet. Förslaget kritiseras också för att sakna de nödvändiga verktyg som krävs för att effektivt hantera större kriser som pandemin eller askmolnet 2010.

I nuvarande regelverk med resegarantier får paketresenärerna sina förskottsbetalningar skyddade mot researrangörens insolvens. SRF anser att det övergripande konsumentskyddet skulle förbättras om detta skydd utvidgades till att omfatta fristående tjänster, särskilt luftfart. Det finns idag inget skydd när ett flygbolag går i konkurs.  SRF understryker behovet av att reglerna för paketresor får ett bredare tillämpningsområde för att gynna en större del av EU-medborgarna.

Kommissionen föreslår också att resor där det förekommer flera trafikslag skall göras smidigare genom att transportörer får ett utökat ansvar vid förseningar och inställda avgångar.

Travel News chefredaktör Viggo Cavling och Didrik von Seth, vd Svenska Resebranschföreningen.
SRF har cirka 300 medlemsföretag som sysselsätter 7 000 anställda.

– När man läser både förslagen om passagerares rättigheter och om paketresor, finns det tyvärr en tydlig obalans mellan paketarrangörer och flygbolag när det gäller att skydda konsumenternas förskottsbetalningar. Paketresebranschen tog på sig ansvaret för krisen under pandemin, medan leverantörerna vältrade likviditetskrisen på förmedlande resebolag. Vi välkomnar dock förslaget om återbetalningar och utökat ansvar för transportörer, säger Didrik von Seth Generalsekreterare i SRF i ett pressmeddelande.

Kommentarer är stängda.