Annons:

Annons:

Turistbussen nyckeln till resenäringens klimatomställning

För att fortsätta växa behöver resenäringen ställa om och drastiskt minska sin klimatpåverkan. I omställningen blir valet av trafikslag allt viktigare. Med förnybart bränsle är bussen ofta det mest klimatsmarta alternativet. Därför är det dags för branschen att ta ställning för klimatet och låta fler kliva på bussen, skriver branschorganisationen Sveriges Bussföretag.

Samtidigt som allt fler bekymrar sig över klimatpåverkan är själva resan för många receptet på en bra ledighet. Och det är viktigt att vi kan fortsätta resa; det ökar förståelsen för människor och kulturer från andra länder och resan har varit avgörande för samhällets utveckling. Men med ökat resande följer också en svart baksida av stor klimatpåverkan. 

Klimatkrisen är den största utmaning mänskligheten ställts inför. Under vår livstid har vi möjligheten att vända utvecklingen säkra möjligheterna till ett drägligt mänskligt liv på planeten. Men för att lyckas krävs aktiva val och en rejäl omställning, inte minst i resenäringen. En viktig pusselbit är att utsläppen från transporterna måste minska. Det är nödvändigt om vi ska klara av att ställa om till ett hållbart resande och möjliggöra nya upplevelser och viktiga möten utan att fortsätta påverka klimatet. 

Enligt tidningen Vagabonds resebarometer genomförde svenskarna under 2018 hela 11,2 miljoner utlandsresor. 65 procent av utlandsresorna genomfördes med flyg, 20 procent med bil, tre procent med tåg och fyra procent med buss. 

Svenska bussar kör i dag till 80 procent på förnybart bränsle, vilket minskar de fossila utsläppen med upp till 90 procent. Eftersom det är energieffektivt att åka tillsammans genererar bussresan också mycket låga utsläpp per person. En buss som tankats med biodiesel släpper bara ut 14 gram koldioxid per personkilometer och tankas den med HVO blir utsläppen ynka 4 gram. Dessutom är bussen ett flexibelt färdmedel där man kan anpassa färdvägen och välja den effektivaste rutten vilket ytterligare sänker utsläppen. 

Turistbussbranschen har alltför länge förknippats med enbart seniorresor. Men nu ser vi i branschen att intresset ökar. Föreningar som tillsammans vill göra temaresor och utländska grupper som vill uppleva svenska smultronställen utanför storstäderna söker moderna och klimatsmarta resor med kunniga yrkesförare och guider. Här finns potential för våra svenska turistbussföretag att utveckla temaresor i samverkan med landets destinationer. Till det kommer sedan den stora gruppen idrottslag, körer och andra föreningar som behöver klimatsmarta resor direkt till olika större arrangemang. 

Utsläppssiffrorna visar att vägtrafiken många gånger är mer klimatsmart än vi tror. Det är viktigt att vi fortsätter resa, och det är möjligt att resa klimatsmart. Ett bra sätt att fortsätta uppleva världen utan att påverka klimatet är att göra ett hållbart val och kliva på bussen.

Anna Grönlund, Branschchef, Sveriges Bussföretag 

Faktaruta: Olika trafikslags utsläpp per i gram per personkilometer:

Transportslag gram co2 per personkilometer
Buss HVO 4
Tåg i Sverige 10
Buss biodiesel 100 procent 14
Eltåg utanför Sverige 24
Buss diesel 27
Tåg utanför Sverige 37
Mellanstor dieselbil 55 
Husbil/husvagn diesel  108
Färja 170
Flyg 160–325

En kommentar

  1. Subscriber User: Dåligt försök till billiga poäng! Slitage på vägar, färjetrafik för att korsa, livslängd på material m.m.m.m. usch