Annons:

Nära 1 000 besöksnäringsföretag i coronakris

Nu kraftsamlar branschorganisationer för att stötta och vägleda besöksnäringsföretag i coronatider. Och stödet behövs, visar en ny enkät.

För att få en överblicksbild över vilka utmaningar företagen står inför och vilken hjälp de behöver har en enklare enkät skickats ut till besöksnäringsföretag på initiativ av Visit Dalarna, Kurbits – Affärsutveckling för besöksnäringen och Svenska Turistföreningen STF.

– Vi ser tydligt att hela STF och besöksnäringens alla småföretagare drabbas stenhårt av coronakrisen. Det som behövs nu är statlig lönegaranti och skuldavskrivning till de mest drabbade företagen, säger Magnus Ling, generalsekreterare Svenska Turistföreningen.

Slutresultatet av enkäten har spridits till både politiker och tjänstepersoner nationellt och regionalt, till Tillväxtverket samt till Sveriges kommuner och Regioner för att påvisa besöksnäringens behov av stöd som är anpassat utifrån småföretagens förutsättningar och villkor.

–Undersökningen visar vad företagen behöver för att vi ska ha en livskraftig besöksnäring även efter Corona – detta är akut ekonomiskt stöd för att förhindra konkurser. Det är genom snabba och effektiva åtgärder från politiker och myndigheter som vi tillsammans säkerställer framtiden för vår besöksnäring, säger Jonas Rosén, vd Visit Dalarna.

Resultat av enkät till små och medelstora företag i besöksnäringen

Totalt har 939 företag svarat på enkäten, varav 665 är enmans- och fåmansföretagare med 1–4 anställda. Av de företag som svarat uppger merparten att deras försäljnings- och bokningsläge påverkats Mycket eller Väldigt mycket.

På vilka övriga sätt det rådande läget har påverkat företagens verksamhet svarar företagen: Avbokningar, Färre kunder, Oro/osäkerhet inför framtiden, Kris, Inställda evenemang i fallande ordning.

På frågan vad som skulle vara den största hjälpen för företaget just nu från offentliga aktörer nationellt och regionalt/kommunalt, svarar merparten av företagen: Offentligt stöd/bidrag, Slopade arbetsgivaravgifter, Slopad moms, Slopade eller sänkta skatter, Korttidspermittering även för ägare och Räntefria lån.

Fakta om enkäten

Enkäten har skickats till partners och medlemsföretag via: Visit Dalarna, Visit Värmland, Västmanland Turism, Visit Halland, ARK 56, Strömsund utvecklingsbolag, STF och Kurbits – Affärsutveckling för besöksnäringen.

Enkäten består av tre frågor samt några bakgrundsfrågor. Vi vill poängtera att det är en enkät och ingen vetenskapligt utformad undersökning.

 

Kommentarer är stängda.

VD till RK Travel Group
Sista ansökningsdag:
3 mars 2024
Är du vår nya stjärna? Snart öppnar Scandic Södra Kajen
Sista ansökningsdag:
27 februari 2024
komoot is searching for a Partnerships & Sales Manager
Sista ansökningsdag:
29 februari 2024