Annons:

Lufthansa vänder till vinst

Flygbolaget Lufthansa redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade en vändning till vinst.

”För det tredje kvartalet kommer Lufthansa erbjuda cirka 80 procent av sin kapacitet före pandemin”

Omsättningen steg 163,5 procent till 8 462 miljoner euro (3 211). Bolaget har tidigare släppt preliminära siffror som signalerade för en omsättning runt 8,5 miljarder euro.

För Lufthansa Cargo växte det justerade rörelseresultatet med 48 procent till 482 miljoner euro (326).

Lufthansa Techniks justerade rörelseresultat steg till 100 miljoner euro (90).

Rörelseresultatet för koncernen blev 340 miljoner euro (-979), med en rörelsemarginal på 4,0 procent.

Justerat rörelseresultat blev 393 miljoner euro (-952), med en justerad rörelsemarginal på 4,6 procent. Enligt Lufthansas preliminära siffror väntade man sig mellan 350-400 miljoner euro.

Resultatet efter skatt blev 259 miljoner euro (-756).

Resultat per aktie hamnade på 0,22 euro (-1,26).

Bolaget meddelar även att man kommer utöka sin personalstyrka med 5 000 nyanställda efter att ha vänt till vinst.

Framöver förväntar sig bolaget att efterfrågan kommer vara stor. För augusti-december ligger bokningarna på cirka 83 procent av nivåerna före pandemin.

För det tredje kvartalet kommer Lufthansa erbjuda cirka 80 procent av sin kapacitet före pandemin. Det förväntas generera en signifikant tillväxt i det justerade rörelseresultatet.

Lufthansa förväntas sig ett justerat rörelseresultat över 500 miljoner euro för helåret. Man förväntar sig även ett positivt justerat kassaflöde.

Kommentarer är stängda.