Annons:

Norwegian lovar högre vinst – tack vare fler passagerare i vinter

Norwegian spår ett rörelseresultat om cirka 2,2 miljarder norska kronor och en enhetskostnad exklusive bränsle om cirka 0:48 norska kronor för helåret 2023, enligt ett pressmeddelande.

Detta är en höjning av tidigare prognos som var ett rörelseresultat i intervallet 1,8-2,0 miljarder norska kronor och en enhetskostnad exklusive bränsle i spannet 0:47-0:48 norska kronor per ASK (tillgänglig säteskilometer).

Prognoshöjningen är främst en effekt av starkare än väntad trafikefterfrågan i november och december, förlikning av ett varumärkestvist med Bank Norwegian i november samt kompensation för förseningar av flygplansleveranser. En gynnsam utveckling i bränslepris och valuta har också haft en positiv påverkan.

Norwegian kommer att publicera sin bokslutskommuniké för 2023 den 16 februari.

Kommentarer är stängda.