Annons:

Scandic fortsätter att leverera goda resultat

Hotellkedjan Scandic ökade sin beläggningsgrad till 53,5 procent under årets tre första månader, från strax under 40 procent under samma kvartal förra året.

Samtidigt ökade omsättningen drygt 60 procent och rörelseresultatet vände till plus.

”Vi gick in i det nya året med frågetecken kring hur Scandic påverkas av den osäkerhet som råder i vår omvärld. Efter det första kvartalet kan vi konstatera att gästerna väljer att bo på våra hotell till goda prisnivåer”, skriver Jens Mathiesen, vd & koncernchef i ett pressmeddelande.

En analys av Scandics kvartal av Travel News finansreporter Leif Holmkvist kommer inom kort. Håll ut!

Sammanfattning första kvartalet, 1 januari – 31 mars, 2023

  Nettoomsättningen ökade med 65,6 procent till 4 526 MSEK (2 733).

  Genomsnittlig beläggningsgrad ökade till 53,5 procent (39,1).

  Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum (RevPAR) ökade till 626 SEK (395).

  Rörelseresultatet uppgick till 199 (-279).

  Justerat EBITDA1) uppgick till 170 MSEK (-237).

  Resultat per aktie uppgick till -1,63 SEK (-3,35). Exklusive IFRS 16 uppgick resultat per aktie till -0,88 SEK (-2,73).

  Fritt kassaflöde uppgick till -356 MSEK (-997).

  Räntebärande nettoskuld/justerat EBITDA uppgick till 1,2 ggr inkluderat konvertibellånet.

  Den 15 februari 2023 tecknades ett avtal om extern finansiering med en total kreditram om 3 450 MSEK, till 31 december 2025. I samband med förlängningen justerades bland annat räntevillkor och covenanter.

  Scandic öppnade ett hotell, Scandic Frankfurt Hafenpark, i Tyskland med 505 rum.

[1)] Rörelseresultat före öppningskostnader, jämförelsestörande poster och före avskrivningar, finansiella poster och skatt samt justerat för IFRS 16.

Kommentarer är stängda.