Annons:

Kampanj för en skräpfri fjällvärld

I takt med att alltfler besöker fjällen ökar nedskräpningen. ”Håll fjällvärlden ren” uppmanar besökarna att själva bära med sig sitt skräp till närmaste fjällstation.

”Håll fjällvärlden ren” är en satsning som uppmanar besökare att ta med sig sitt eget skräp, men även plocka upp det skräp man hittar längs vägen. På varje fjällstation och i fjällstugorna kommer särskilda skräpplockarpåsar att finnas tillgängliga för alla besökare. Besökarna kommer sedan ha möjlighet att sortera det skräp de har i sina påsar. Bakom satsningen står Håll Sverige Rent och Svenska Turistföreningen med stöd av Fjällfararnas Vita & Gröna Band. Projektet pågår under hela barmarkssägongen 2016.

Kommentarer är stängda.