Annons:

Annons:

Delårsrapport: Färre resenärer på Swedavias flygplatser

Mellan januari och september reste närmare 31 miljoner passagerare till eller från Swedavias flygplatser. Det är en minskning med fyra procent jämfört med samma period i fjol, enligt ett pressmeddelande från Swedavia.

Nettoomsättningen ökade under perioden till närmare 4,7 miljarder kronor och rörelseresultatet till drygt 720 miljoner kronor. Satsningarna på att utveckla flygplatserna, öka effektiviteten och flygets klimatomställning har samtidigt fortsatt, visar Swedavias delårsrapport.

De närmare 31 miljonerna resenärerna innebar en minskning med 4 procent jämfört med samma period föregående år. Utvecklingen förklaras av flera samverkande faktorer såsom oron för en svagare svensk och global ekonomisk utveckling, en svag krona, klimatdebatten och flygskatten.

– Sverige tappar nu flera viktiga flyglinjer som i stället flyttas till närliggande storflygplatser. Det är något som vi bör ta på stort allvar då resmöjligheter, fraktflöden och konkurrenskraft påverkas negativt när Sveriges tillgänglighet försämras. Konkurrensen mellan länder och regioner är idag hård om att attrahera företagsetableringar, tillväxtinvesteringar, evenemang och turism, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

Trots resenärsutvecklingen redovisar Swedavia för niomånadersperioden en ökad nettoomsättning på 4 671 miljoner kronor (4 424) och ett förbättrat rörelseresultat på 721 miljoner kronor (666). För det tredje kvartalet ökar nettoomsättningen till 1 600 miljoner kronor (1 511) och rörelseresultatet till 373 miljoner kronor (335).

– Swedavia gör ett bra resultat under årets första nio månader trots en betydande passagerarnedgång. Intäkterna per avresande passagerare har ökat och vårt kostnadsbesparingsprogram har dämpat kostnadsutvecklingen, säger Jonas Abrahamsson.

Resultatet påverkas även av omstruktureringskostnader på 54 miljoner kronor relaterade till det kostnadsreducerings- och förändringsprogram som beslutades i december 2018.

– Omställningsarbetet mot en än mer processorienterad, kundfokuserad och kostnadseffektiv verksamhet fortsätter planenligt. En ny koncernstruktur och organisation har implementerats under året och det kostnadsbesparingsprogram vi presenterade förra hösten är nu till stor del genomfört, säger Jonas Abrahamsson.

En kommentar

  1. Svenne: Flera viktiga linjer flyttar från ARN till CPH. Det är inte enbart negativt eftersom man dessutom utökar antalet avgångar. För sydsverige är detta positive. Som vi kan läsa på andra ställen så får även Landvetter många nya avgångar. Negativa nyheter för ARN är positiva för andra delar av Sverige och totalen är plus för Sverige.

Prenumerera gratis på Travel News fullmatade nyhetsbrev och få senaste nytt från reseindustrin varje vardag senast klockan 8.