Annons:

Annons:

Färre resenärer ändå ökar Swedavias vinst

Under januari-juni reste närmare 20 miljoner passagerare vid Swedavias flygplatser. Swedavias nettoomsättning och rörelseresultat förbättras till närmare 3,1 miljarder kronor respektive 348 miljoner kronor. Swedavias satsningar på att utveckla flygplatsernas tillgänglighet och flygets klimatomställning fortsätter, enligt ett pressmeddelande.

Antalet passagerare vid Swedavias tio flygplatser uppgick till 19,6 miljoner under januari till och med juni, vilket var en minskning med 4 procent jämfört med perioden i fjol. Utvecklingen förklaras främst av ett minskat inrikesresande, men följer på flera år av en mycket god tillväxt för flyget.

Swedavias första halvår 2019 präglas av nya satsningar inom flygets och den egna verksamhetens klimatomställning. Swedavia främjar exempelvis användningen av förnybart flygbränsle, som kraftigt minskar utsläppen av fossil koldioxid. Swedavia har också som mål att samtliga tio flygplatser ska ha noll fossila utsläpp i den egna verksamheten år 2020. Tre av Swedavias flygplatser har redan uppnått detta mål.

– Det råder ingen tvekan om att flyget behöver ställa om och bli hållbart. Samtidigt är det lika självklart att flyget kommer att vara en viktig del även av framtidens transporter, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias VD och koncernchef.

Investeringstakten i Swedavias utvecklingsprogram har samtidigt varit fortsatt hög. Investeringarna syftar till att utveckla flygplatserna för att dessa ska kunna möta dagens och framtida kapacitetsbehov. Totalt kommer drygt 17 miljarder kronor att investeras i Stockholm Arlanda Airports utveckling fram till 2025 i det utvecklingsprogram som startade 2014. Det handlar bland annat om en ny pir, handelsplats och säkerhetskontroll samt en integrering av terminalerna 4 och 5 på flygplatsen.

– Vårt uppdrag är att säkra och utveckla den tillgänglighet som Sverige behöver på ett hållbart sätt. Men tillväxt och konkurrenskraft är också nödvändiga för att långsiktigt ha möjlighet att framgångsrikt tackla klimatutmaningen, säger Jonas Abrahamsson.

För halvårsperioden redovisar Swedavia en nettoomsättning på 3,1 miljarder kronor (2,9) och ett rörelseresultat på 348 miljoner kronor (331). Höjda flygplatsavgifter till följd av kapacitetshöjande investeringar i flygplatsverksamheten påverkar resultatet positivt, medan högre avskrivningar samt engångskostnader till följd av Swedavias pågående effektiviserings- och omställningsprogram påverkar negativt.

Kommentarer är stängda.

Prenumerera gratis på Travel News fullmatade nyhetsbrev och få senaste nytt från reseindustrin varje vardag senast klockan 8.