Annons:

Flygskatt får hård kritik

Förslaget om en punktskatt på flygresor får svidande kritik av remissinstanserna. Klimateffekterna anses för små för att kompensera för kostnaderna.

Utredningen om en svensk flygskatt som överlämnades till regeringen i slutet av november ifrågasätts av flera remissinstanser. Riksrevisionen skriver att ”Resultatet kan bli obetydliga eller, som utredningen noterar, till och med negativa utsläppsminskningar inom EU som helhet”.

Enligt det kritiserade förslaget ska kommersiellt passagerarflyg inom EES beskattas med 80 kronor per passagerare medan flygresor till andra världsdelar beskattas med 280 eller 430 kronor beroende avståndet. Remissinstanserna anser att klimateffekterna blir små eller försumbara, man anser också att utredningen inte har behandlat konsekvenserna för näringslivet tillräckligt väl rapporterar Dagens Industri.

En kommentar

  1. Magdalena Andersson: Exempel på effekter av flygskatten (Ceteris paribus - "allt annat hålls konstant") Minskning av flygtrafiken från Sverige. Ökade skatteintäkter till svenska staten pga flygskatten. Minskade momsintäkter och andra skatter pga minskad trafik från svenska flygplatser. Ökning av flygtrafiken från Köpenhamn. Speciellt long-haul minskar från Stockholm, Long-Haul ökar från Köpenhamn, men även andra flygplatser i Europa. Men Regeringen diskuterar nog så hära - flygtrafiken kommer ändå öka framöver oavsett skatt eller inte. Vilka typer av människor flyger främst? Människor som har det rätt gott ställt. Flygskatten blir en form av lyxskatt. Sen måste Sverige finansiera högre löner till alla möjliga prioriterade yrkesgrupper, mer pengar till försvaret, mer pengar integration, mer pengar till att rädda världen, mer pengar till myndigheter, mer pengar till utbildning, mer pengar till hopplösa arbetsmarknadsåtgärder och mer bidrag till massa olika fina projekt som ser fina ut på pappret. Staten kommer nog få in mer pengar till statskassan än om de inte haft flygskatten. Och att flygresandet ökar inte i den takt som det skett utan en flygskatt. Sen blir det en allokeringseffektsförlust för Sverige pga skatten som främst kommer gynna Köpenhamn, men även andra flygplatser utanför Sverige.