Annons:

Annons:

Myndigheters flygutsläpp fortsätter öka

Statliga myndigheters utsläpp av koldioxid från flygresor ökade förra året för andra året i rad, visar Naturvårdsverkets senaste redovisning till regeringen, skriver Sveriges radio.

– Det gäller både de långa och de korta flygresorna, alltså en generell ökning av de här utsläppen, säger Martin Påhlman, chef för miljömålsenheten på Naturvårdsverket.

De närmare 190 statliga myndigheter som årligen redovisar sina utsläpp till Naturvårdsverket släppte tillsammans ut nästan 102 000 ton koldioxid förra året.

Martin Påhlman ser det framför allt som anmärkningsvärt att även de korta flygresorna under 50 mil ökar. Där finns alla förutsättningar att flytta över fler resor till tåg, menar han.

– Här skulle vi verkligen vilja se en positiv trend i stället för den här negativa trenden.

Bland de myndigheter som stod för de största utsläppen per anställd från korta flygresor finns flera med kontor långt från Stockholm eller med verksamhet på flera orter, som till exempel Tillväxtanalys, Boverket och Folkhälsomyndigheten.

Som Ekot rapporterat tidigare är det lärosätena som står för de totalt största utsläppen. Lunds universitet gick förra året om Uppsala universitet i utsläppstoppen – bara Karolinska institutet släppte ut mer. Tittar man däremot på utsläpp per anställd hamnade även förra året ett antal mindre myndigheter i topp, som ofta jobbar med internationella frågor.

Att inte fler resor flyttas över till tåg eller ersätts med digitala möten hos statliga myndigheter är ett problem, anser Martin Påhlman.

– Vi tycker att de statliga myndigheterna borde kunna gå före i det här sammanhanget och vidta åtgärder för att minska utsläppen. Framför allt på de korta flygresorna borde det vara möjligt för flera, säger han.

3 kommentarer

  1. Flygkonsult: Det går de facto fortfarande inte att åka tåg till alla ställen i Sverige där det däremot finns flygförbindelser. Det andra är att önskemålen om att ha digitala möten inte alltid fungerar i praktiken då det i många fall krävs fysiska möten. Flyget i Sverige står dessutom fortfarande endast för 5% av Sveriges totala utsläpp medan vägtrafiken står för 25,3% och sjöfarten för 11,5%.
  2. Hassan: Att flytta ut myndigheter från Stockholm minskar ju inte behovet av flyg.
  3. Per: Tågen drivs visst på ren luft i debatten, liksom mobilen kanske. Kraftindustrin tillhör de stora utsläppsaktörerna. Tåget behöver elenergi för att röra sig. Var kommer den ifrån? Naturvårdsverket har utmärkt statistik. Det gäller här att titta på den statistik som jämför flyget med annan industri. Inte enbart inom transportsektorn där flyget redan är den stora vinnaren jämfört med väg och även sjötransporterna. Se länken här; http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-inrikes-transporter/?visuallyDisabledSeries=ad84fd92425fdc38

Prenumerera gratis på Travel News fullmatade nyhetsbrev och få senaste nytt från reseindustrin varje vardag senast klockan 8.