Annons:

Annons:

Nytt tillstånd för Västerås flygplats – öppnar för mer flygtrafik

Mark- och miljödomstolen har gett Stockholm-Västerås flygplats ett nytt tillstånd för att bedriva flygplatsverksamhet även framöver. Och det med möjligheten att ha fler flyg i rörelse.

Fler flyg i rörelse på Stockholm-Västerås flygplats är nu tillåtet enligt domen i mark- och miljödomstolen. Den tidigare gränsen för flygplatsen har varit 55 000 flygrörelser per år, nu höjs gränsen till 70 500. Grundtillståndet som flygplatsen följt fram till nu har gällt sedan 1997.

Frågor som rests kring ett nytt tillstånd för flygplatsen är miljöpåverkan och bullerljud. Flera parter har uttryckt oro kring detta. Det framkommer i domen där Naturskyddsföreningen, Västerås Flygplats Närboendeförening och privatpersoner motsatte sig ett nytt tillstånd för flygplatsen.

Andra parter, som kommunstyrelsen och länsstyrelsen, har ställt sig bakom ett nytt tillstånd för flygplatsen. Övriga parter som nämns i domen är Naturvårdsverket, Transportstyrelsen, Trafikverket, Miljö- och konsumentnämnden och Mälarenergi AB, de har inte invänt mot ett nytt tillstånd.

Tezz Tordsdotter Åkerman är vd och verksamhetsansvarig på Stockholm-Västerås Flygplats.

Vad betyder det här tillståndet och varför är det nödvändigt?

– Det syftar till att få ett tillstånd enligt miljöbalken. Och till att kunna anpassa verksamheten och infrastrukturen för att kunna erbjuda en fortsatt utveckling av bland annat det kommersiella flyget och allmänflyget, säger Tezz Tordsdotter Åkerman.

Hon förklarar att utrymme för fler flygrörelser behövs eftersom efterfrågan av allmänflyg på flygplatsen har ökat. Utvecklingen av antalet flyg ser alltså inte ut att bli med kommersiella flyg.

– Det inkluderar bland annat skol-, privat- och bruksflyg samt helikoptrar. Och det har ökat markant de senaste åren på grund av att allmänflyget tvingats flytta från andra flygplatser. Därför har Nya Västerås Flygplats AB beslutat att söka ett nytt tillstånd enligt miljöbalken.

I mark- och miljödomstolens dom står det också att Stockholm-Västerås flygplats ges tillstånd att vid behov göra de nybyggnationer och tillbyggnader som anses nödvändiga för verksamheten.

Även om man inte stänger möjligheterna kring utbyggnad finns just nu inga planer på nybyggnationer från flygplatsens sida. Man anser sig redan har infrastrukturen som behövs för mängden flygtrafik.

– Vi bedömer att befintlig infrastruktur kan hantera 70 500 rörelser per år. Det kan dock komma att krävas fler hangarer och uppställningsplatser på grund av den förväntade ökningen av allmänflyget. Det ökade antalet passagerare kan kräva vissa anpassningar.

Kommentarer är stängda.