Annons:

Q-rapport: SAS backar 2,1 miljarder i höst

SAS ökade intäkterna med 13 procent i det senaste kvartalet, jämfört med ett år tidigare. Trots det ökade förlusten till över 2 miljarder kronor. Usel svensk krona och dyrare flygbränsle är två förklaringar enligt vd Anko van der Werff.

Bolagets målsättning är att få sin rekonstruktionsplan godkänd av den amerikanska domstolen i början av 2024. Därefter väntas en motsvarande process i Sverige. En avnotering från börsen väntas ske under det andra kvartalet nästa år.

”Därmed förväntas det inte finnas något värde kvar för befintliga aktieägare i SAS AB och ersättningen till innehavarna av kommersiella hybridobligationer förväntas bli förhållandevis liten”, skriver SAS.

Bolaget fortsätter enligt vd Anko van der Werff att fokusera på kostnadsbesparingar och många av kostnadseffektiviseringarna inom SAS Forward-planen trappas upp över tid. Vissa effektiviseringar som har genomförts kommer inte tas upp i resultatet förrän den pågående rekonstruktionsprocessen enligt chapter 11 i USA är slutförd. Det gäller exempelvis rekonstruktionen av flygplansflottan, uppger vd.

SAS kassa uppgick till 6.160 Mkr vid utgången av kvartalet och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 81 Mkr.

Under det fjärde kvartalet reste totalt 6,8 miljoner passagerar med SAS och under hela räkenskapsåret reste 23,7 miljoner passagerare med SAS.

 ”Det motsvarar en ökning av passagerarvolymen med 18 procent för fjärde kvartalet, och en ökning med 33 procent för hela räkenskapsåret jämfört med motsvarande period föregående år. Det är en tydlig bekräftelse på att passagerarna fortsätter att komma tillbaka till SAS och att vårt arbete under året med att skala upp verksamheten har varit framgångsrikt”, skriver Anko van der Werff.

Fjärde kvartalet (augusti-oktober)

Omsättning: 12 019 mkr

2022: 10 651 mkr

Resultat före skatt: -2 110 mkr

2022: -1 701 mkr

Kommentarer är stängda.