Annons:

SAS Cargo erkänner konkurrensbrott i USA

SAS fraktverksamhet SAS Cargo erkänner att bolaget brutit mot amerikanska konkurrensregler och får böta 52 miljoner dollar.

Det är utredningar som EU-kommissionen och USA:s justitiedepartement genomför som för SAS del nu lett till att SAS Cargo ingått ett avtal med justitiedepartementet och erkänner vissa överträdelser av de amerikanska konkurrensregler.
SAS har fått det ursprungliga bötesbeloppet reducerat tack vare samarbetet med myndigheterna och för att koncernen har tagit fram ett bättre system för försäkra sig om att alla medarbetare inom SAS följer konkurrensreglerna.
– Att bryta mot konkurrensreglerna är och har alltid varit fullständigt oacceptabelt och jag fördömer det föbehållslöst, säger koncernchef Mats Jansson i en presskommentar.
EU:s fristående utredning pågår dock fortfarande och där väntas beslut tidigare i slutet på året. Om SAS fälls kommer detta enligt bolaget att medföra en ”betydande negativ finansiell effekt för SAS”.

Kommentarer är stängda.