Annons:

SAS förlorar en miljard i månaden – nu krävs fler åtgärder

SAS första kvartal blev som väntat nattsvart. " I april minskade vår kapacitet med 94 procent och antalet passagerare föll med 96 procent jämfört med föregående år. Som en direkt följd minskade kvartalsintäkterna med närmare 50 procent till 5 264 MSEK", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

SAS bränner mer än en miljard kronor i månaden under coronakrisen. I senaste rapporten flaggar vd:n Rickard Gustafson för att ny finansiering kommer att behövas för att säkra bolagets framtid.

– Vi pratar om betydande belopp, utvecklar han för norska E24.

Detaljerna är ännu inte klara, tillägger han, men han hoppas kunna presentera en ny finansieringsplan i juni.

I början av maj säkrade flygbolaget 3,3 miljarder i krislån, som garanteras av svenska och danska staten.

I ett pressmeddelande i samband med rapporten skriver man följande:

”Den minskade efterfrågan ledde till att SAS omedelbart satte igång en lång rad åtgärder för att kraftigt minska kostnaderna. Totalt uppgick reduktionerna av fasta och rörliga kostnader till 2,4 miljarder SEK jämfört med samma kvartal föregående år. I nuläget är ungefär 90 procent av vår arbetsstyrka temporärt korttidspermitterad och vi har varslat om uppsägning av 5 000 heltidstjänster, för att anpassa oss till förväntade marknadsvillkor. Dessutom har vi genomfört en kraftig minskning av vårt nätverk, minskat våra kostnader för försäljning och marknadsföring, omförhandlat leverantörsavtal samt skjutit upp IT-projekt. Vi sänkte också investeringstakten genom att senarelägga leveranser av flygplan och vi har nått överenskommelser om betalningsuppehåll med flertalet av våra leasegivare.

SAS har, som många andra flygbolag, höga fasta kostnader och därför har tyvärr inte kostnadssänkningarna helt kunnat uppväga den kraftiga intäktsnedgången, vilket ledde till att kvartalet slutade med en förlust före skatt på 3,7 miljarder SEK. Ett annat fokusområde har varit att i möjligaste mån bibehålla likvida medel och vår kassaposition slutade på 4,2 miljarder SEK, en nedgång med 2,4 miljarder SEK under kvartalet.

Kort efter kvartalets slut kunde vi teckna avtal om en treårig revolverande kreditfacilitet på 3,3 miljarder SEK som till 90 procent garanteras av den danska och svenska staten. Faciliteten stärker vår finansiella situation under en svår period, med ett förväntat negativt operationellt kassaflöde i storleksordningen 500–700 MSEK per månad till och med slutet av räkenskapsåret 2019/2020.”

Nu väntar omfattande besparingar och fler uppsägningar. Man skjuter upp köp av fler flygplan och drar ner antalet linjer och kapacitet. I juni kommer man presentera en större plan för detta arbete.

Prognosen inför framtiden är mörk: ”Det kommer sannolikt att dröja till 2022 innan vi ser efterfrågenivåer i linje med vad vi upplevde före covid-19-utbrottet.”

Kommentarer är stängda.

Innesäljare till Stockholm Meeting Selection AB
Sista ansökningsdag:
9 maj 2024
Producent för grupp & konferens till Travel Service
Sista ansökningsdag:
18 april 2024
Vector Nordic söker operativ VD!
Sista ansökningsdag:
30 april 2024
Konferenssäljare med inriktning utveckling!
Sista ansökningsdag:
1 maj 2024
Affärsresesäljare till Travel Service
Sista ansökningsdag:
18 april 2024