Annons:

Annons:

SAS slår passagerarekord i juli, men kabinfaktorn sjunker

Under juli reste mer än 2,8 miljoner passagerare med SAS, vilket är nytt rekord för en julimånad och en viss ökning jämfört med samma månad föregående år. Samtidigt skedde en markant förbättring av den operationella stabiliteten och en gynnsam utveckling av passageraryielden, enligt ett pressmeddelande. Kabinfaktorn och antalet passagerarkilometer sjönk dock.

SAS kapacitet i reguljärtrafiken utvecklades positivt under juli och ökade med över 2 procent samtidigt som antalet passagerare ökade med 0,2 procent. Regulariteten ökade med 1,8 procentenheter till 99,6 procent och punktligheten ökade med 4,4 procentenheter till 72,4 procent. Under sommarsäsongen är efterfrågan på fritidsresor hög och därför flyttas kapacitet till fritidsinriktade linjer. Jämfört med förra året har efterfrågan varit hög på inrikes och europeiska linjer, medan den varit något lägre på interkontinental trafik. Valutajusterad passageraryield har fortsatt att utvecklas positivt och ökade med 1,5 procent.

– Vi är glada att antalet passagerare som valde att resa med SAS ligger på rekordnivå för juli månad. Det visar att vår strategi att flytta över kapacitet till fritidsinriktade linjer under högsäsong, tillsammans med ett konkurrenskraftigt erbjudande, tar oss i rätt riktning. Sedan förra året har vi gjort stora förbättringar för att säkerställa en stabil operationell drift, som resulterat i betydligt förbättrad punktlighet och regelbundenhet. Förnyelsen av vår flotta till mer bränsleeffektiva flygplan fortsätter, vilket minskar våra koldioxidutsläpp. Under juli fick vi leverans av en ny A330E och kunde därmed fasa ut en äldre och mindre effektiv A340 i vår långdistansflotta, säger Rickard Gustafson, VD för SAS i ett pressmeddelande.

Kabinfaktorn minskade med 2,3 procent i juli samtidiigt som antalet passagerarkilometer, RPK, minskade med 0,5 procent.

Kapaciteten i den reguljära trafiken ökade med 2,3 procent på årsbasis.

Bolagets valutajusterade passageraryield ökade med 1,5 procent. Intäkten per passagerarkilometer, PASK, minskade dock med 1,2 procent justerat för valutaeffekter.

Kommentarer är stängda.