Annons:

Annons:

Transportstyrelsen: Flyget minskar med 5 procent i år

Efter nio år med oavbruten ökning väntas antalet flygpassagerare på de svenska flygplatserna minska med närmare 5 procent 2019. Men redan under 2020 väntas efterfrågan vända uppåt igen. Det visar Transportstyrelsens vårprognos.

I vårprognosen, som sträcker sig fram till år 2025, förutspås en årlig genomsnittlig ökning av antalet flygpassagerare på 1,7 procent. Det är en sänkning jämfört med Transportstyrelsens höstprognos 2018 där en ökning om 3,2 procent årligen förutspåddes fram till år 2024.

– Vi ser att trenden från förra året med en vikande efterfrågan fortsätter, den har till och med förstärkts under första kvartalet i år. Vi räknar med en minskning av antalet flygpassagerare på 5 procent i år, säger Gunnar Ljungberg, sjö- och luftfartsdirektör på Transportstyrelsen.

Att den senaste tidens debatt om flygskam har påverkat resandeutvecklingen går inte att med säkerhet konstatera.

– Det vi kan konstatera är att trafikminskningen började långt innan den här debatten blev som mest intensiv. Det finns flera olika saker som påverkar flygresandet, varav en allmän ökad miljömedvetenhet kan vara av betydelse. Vi vet att den ekonomiska utvecklingen har stor betydelse och vi väntar oss en lägre efterfrågan för de kommande åren framförallt med anledning av att Konjunkturinstitutet sänkt sin prognos över BNP-utvecklingen, säger Gunnar Ljungberg.

Inrikestrafiken väntas minska

Den genomsnittliga årliga ökningen om 1,7 procent motsvarar närmare 26,5 miljoner avresande passagerare 2025. Det kan jämföras med cirka 23,5 miljoner under 2018. Det är utrikestrafiken som står för ökningen. För inrikestrafiken väntas däremot något färre passagerare 2025 jämfört med 2018.

För 2019 förutspår Transportstyrelsen en minskning på 6 procent för inrikesflyget och 4 procent för utrikesflyget. Men redan 2020 väntas efterfrågan gå upp igen, givet att konjunkturavmattningen avtar, och framförallt att den inte fördjupas ytterligare.

Transportstyrelsen tar varje halvår fram en prognos över antal passagerare samt starter och landningar med flyg för de kommande sju åren. Prognoserna används bland annat som underlag för Transportsstyrelsens avgiftssättning.

2 kommentarer

  1. Frasse: ...Används för Transportstyrelsens avgiftssättning... alltså är inte flyget fritt från statliga pålagor som det hojtas om i media titt som tätt?
  2. Tomas: Det är skatter som flyget inte betalar som andra transportmedel. Om flyget inte skulle betala för att få använda flygplatserna hade ju varit uppseendeväckande. Men många småflygplatser är kraftigt subventionerade av skattemedel.
Israels TB söker PR specialist
Sista ansökningsdag:
8 december 2021

Prenumerera gratis på Travel News fullmatade nyhetsbrev och få senaste nytt från reseindustrin varje vardag senast klockan 8.