Annons:

Annons:

Vi närmar oss bioflygbränsleproduktion i Småland

I maj 2018 undertecknade KLM, tillsammans med strategiska partners, en avsiktsförklaring gällande en förstudie om bioflygbränsleproduktion i Småland. Energimyndigheten har idag beviljat konsortiets ansökan och förstudien går därmed in i en ny fas, enligt ett pressmeddelande.

Marknaden för bioflygbränsle är idag underutvecklad. I syfte att förbättra tillgången till hållbart flygdrivmedel, undertecknade KLM, Södra, Växjö kommun, SkyNRG, Småland Airport, Fores och Luleå Tekniska Universitet en avsiktsförklaring om att undersöka förutsättningarna för bioflygbränsleproduktion i Småland.

Energimyndigheten har idag beviljat konsortiets förstudieansökan och beslutat om att ekonomiskt stödja förstudien.

– Energimyndighetens stöd är ett viktigt steg på vägen mot ökad tillgång av bioflygbränsle i Norden. Vi ser ingen anledning att spilla tid och sätter därför genast igång med förstudien. Jag vill rikta ett särskilt tack till våra fantastiska partners som möjliggör detta tillsammans med oss, säger Paul Terstegge, General Manager Air France-KLM norra Europa.

Projektet ”Från flis till flygplan i Småland”
Förstudieprojektet ”Från flis till flygplan i Småland” ska identifiera och utveckla det mest kvalificerade upplägget för en fungerande värdekedja av bioflygbränsleproduktion i Småland.

Tillsammans med parterna bakom avsiktsförklaringen, ingår även Research Institutes of Sweden (RISE) och Växjö Energi i projektet. RISE har det administrativa ansvaret för arbetet och samtliga involverade bidrar ekonomiskt och kunskapsmässigt.

Projektet, som ska pågå i 20 månader med start idag den 1:e november 2018, är uppdelat i sex ansvarsområden; teknikinventering, analys av råmaterial och geografi, teknik-ekonomisk analys av lokal produktion, efterfrågan och distribution samt affärsmodell och utförande. Beroende på expertis och sakkunnighet, tilldelas parterna olika ansvarsområden.

Kommentarer är stängda.

Detur söker Nordic Sales Director
Sista ansökningsdag:
26 februari 2020